ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεδριάζει η σύγκλητος του ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη: Συνεδριάζει η σύγκλητος του ΑΠΘ

Σε έκτακτη συνεδρίαση της συγκλήτου του ΑΠΘ, στο κτίριο διοίκησης του ιδρύματος συζητήθηκαν, παρουσία διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, οι θέσεις του υπουργείου Παιδείας για το θέμα της διαθεσιμότητας.

Ο πρύτανης Ι. Μυλόπουλος τους ενημέρωσε για τις προτάσεις του υπουργείου, σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ άλλων, θα υπάρχει δυνατότητα «η όποια υποστελέχωση βασικών λειτουργιών προκύψει» με την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των ιδρυμάτων και την «κατάρτιση και έγκριση του Οργανισμού» τους να αντιμετωπιστεί μέσω της δια-ιδρυματικής κινητικότητας υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα. Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα στους διοικητικούς υπαλλήλους που είναι σε διαθεσιμότητα και έχουν τα προσόντα να τοποθετηθούν σε θέσεις εργαστηριακού προσωπικού (ν.4009). Παράλληλα, θα εξεταστούν οι ενστάσεις για αποκατάσταση ανακριβειών κατά την απογραφή τους.

Κατά τη συζήτηση εκφράστηκαν επιφυλάξεις για το εάν το ΑΠΘ μπορεί να λειτουργήσει μετά τη διαθεσιμότητα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν προβλήματα σε τομείς (γραμματείες, ορκωμοσίες, κ.α.). Υπάλληλος του τεχνικού κλιμακίου προειδοποίησε για τον κίνδυνο άμεσης διακοπής της θέρμανσης των κτιρίων καθώς «από τους δεκαοκτώ μονίμους υπαλλήλους του κλιμακίου εξαιρείται της διαθεσιμότητας μόνο ένας».

Οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι φοιτητές αποχώρησαν και τα μέλη της συγκλήτου συνεδριάζουν για να εκδώσουν σχετικό ψήφισμα.

Ροή Ειδήσεων