ΕΛΛΑΔΑ

Στην ακινησία τα αυτοκίνητα της Αστυνομίας στην Λέσβο

Στην ακινησία τα αυτοκίνητα της Αστυνομίας στην Λέσβο

Προβλήματα στη λειτουργία της Αστυνομίας προκύπτουν από το γεγονός ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα σέρβις των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, λόγω γραφειοκρατίας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να μένουν ακινητοποιημένα για κάποιες μέρες με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται ως προς την καλή αστυνόμευση του νησιού.
Σύμφωνα με το νέο καθεστώς που τέθηκε σε ισχύ για το τακτικό σέρβις των οχημάτων της Αστυνομίας, πρέπει πρώτα να συμπληρωθούν τα προβλεπόμενα χιλιόμετρα και στη συνέχεια να υποβληθεί αίτημα για έγκριση των εργασιών, έγκριση που περιλαμβάνει και το ποσό που απαιτείται βάσει προσφοράς.

Όπως αναφέρει το lesvospost.com όταν πριν ενάμιση χρόνο περίπου, το αυτοκίνητο μόλις συμπλήρωνε τα χιλιόμετρα, οδηγούνταν κατ’ ευθείαν στο συνεργείο και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ακολουθούσαν.

Έτσι τα αυτοκίνητα δεν έμεναν σε ακινησία πέραν του χρονικού διαστήματος που απαιτούνταν για το σέρβις.

Εν αντιθέσει με αυτό που εφαρμόζεται πλέον, που μόλις συμπληρωθούν τα χιλιόμετρα, τα αυτοκίνητα μπαίνουν στην «άκρη», μέχρι να διευθετηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, αν κινηθεί το όχημα, να προκύψει κάποια άλλη βλάβη, που είναι αδύνατον τυπικά να δικαιολογηθεί απ’ τους αστυνομικούς που είναι «χρεωμένοι» με το κάθε όχημα.