ΕΛΛΑΔΑ

Απόσυρση αυτοκινήτων και το 2014

Απόσυρση αυτοκινήτων και το 2014

Παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2014, για έναν δηλαδή ακόμα χρόνο, οι ισχύουσες διατάξεις για τα κίνητρα απόσυρσης παλαιών επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και παλαιών φορτηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων, των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας εκδόθηκαν μέχρι 31-12-2000.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, καινούρια ΕΙΧ αυτοκίνητα, καθώς επίσης και καινούρια φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ. μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνων, που παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή όμοιων φορτηγών, αποσυρόμενων από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης ως εξής:

α) για τα αυτοκίνητα των παραπάνω περιπτώσεων κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά κατά 60% και για τα κυλινδρισμού κινητήρα πάνω από 1.600 και μέχρι 3.500 κυβικά εκατοστά κατά 50%,

β) για τα φορτηγά αυτοκίνητα μέχρι και 3.500 κυβικά εκατοστά κατά 40%. Οι διατάξεις αυτές θα εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών.