ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι μειώσεις συντάξεων

Στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι μειώσεις συντάξεων

Παραπέμφθηκαν για να συζητηθούν στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι αναδρομικές από 1η Αυγούστου 2012 μειώσεις των συντάξεων καθηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), στρατιωτικών, δικαστικών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγιναν σύμφωνα με τους μνημονιακούς νόμους.

Οι υποθέσεις αυτές παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που προβλέπει ο νόμος 3900/2010 και η πρώτη απόφαση που θα εκδοθεί από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα για όλες τις εκκρεμείς όμοιες υποθέσεις.

Ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου παραπέμφθηκε, ως ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, η εκδίκαση έφεσης συνταξιούχου καθηγητή ΑΕΙ που στρέφεται κατά πράξης αναπροσαρμογής (μείωσης) της σύνταξής του, αναδρομικά από 1ης Αυγούστου του 2012, βάσει των διατάξεων των μνημονιακών νόμων 4093/2012 και 4151/2013.

Ειδικότερα, πέραν της αίτησης του καθηγητή ΑΕΙ, έχουν παραπεμφθεί για τον ίδιο λόγο να ζητηθούν στην Ολομέλεια του Ε.Σ. και αιτήσεις για μείωση των συντάξεων δικαστικών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και στρατιωτικών.

Ο πρόεδρος του Ε.Σ., Ιωάννης Καραβοκύρης, αναμένεται να προσδιορίσει την ημερομηνία συζήτησης των υποθέσεων αυτών στην Ολομέλεια.