ΕΛΛΑΔΑ

Προγράμματα από ΟΑΕΔ και εταίρους για αντιμετώπιση της ανεργίας

Προγράμματα από ΟΑΕΔ και εταίρους για αντιμετώπιση της ανεργίας

Η διατύπωση κοινών προτάσεων και η διαμόρφωση κοινών δράσεων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ) ήταν το αντικείμενο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Διοίκησης του Οργανισμού.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με βάση τις κατευθύνσεις του υπουργείου Εργασίας και τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων, όπως διατυπώθηκαν στην τελευταία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.

Στη διάρκεια της συνάντησης, συμφωνήθηκε η σύσταση Τεχνικού Κλιμακίου Εργασίας με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από όλους τους φορείς, με στόχο τη διαμόρφωση του πλαισίου και των προϋποθέσεων της συνεργασίας, καθώς και για την εξειδίκευση του περιεχομένου της.

Διαβάστε επίσης:

Aπό το κακό στο χειρότερο οι εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα