ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΗ: Προσφυγή για τη ματαίωση ανάθεσης σε ιδιώτες

ΔΕΗ: Προσφυγή για τη ματαίωση ανάθεσης σε ιδιώτες

Να αποτρέψουν τη διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την απευθείας πώληση σε ιδιώτες του 66% των υποδομών και δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όλης της χώρας, επιχειρούν πέντε σωματεία εργαζομένων στη ΔΕΗ. Με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα σωματεία υποστηρίζουν ότι η πώληση του 66% του δικτύου της ΔΕΗ είναι αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν, είναι παράνομη η πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη από τη νομοθεσία αναλογιστική μελέτη με την οποία να αποτυπώνεται το μέγεθος της ασφαλιστικής περιουσίας των ασφαλισμένων στη ΔΕΗ (εργαζομένων και συνταξιούχων) που είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της Ανώνυμης Εταιρείας (ΔΕΗ) και των θυγατρικών της.

Σύμφωνα με τα προσφεύγοντα σωματεία, μαζί με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, πωλούνται και τα περιουσιακά δικαιώματα των εργαζομένων και συνταξιούχων που είναι ενταγμένα στον ασφαλιστικό τους φορέα.

Επισημαίνεται ότι στη ΔΕΗ, μετά τον Ιούλιο του 1999, ισχύει ένα ιδιαίτερο ασφαλιστικό καθεστώς, καθώς η περιουσία του ασφαλιστικού φορέα των εργαζομένων και συνταξιούχων ενσωματώθηκε στην περιουσία της ΔΕΗ, ενώ το κράτος αναγνώρισε πλήρως τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς τους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Παράλληλα, το κράτος ανέλαβε την πλήρη κάλυψη των αναγκών και υποχρεώσεων του νέου ασφαλιστικού φορέα του προσωπικού της ΔΕΗ.

Τα σωματεία που προσέφυγαν στο ΣτΕ είναι: 1) Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ομίλου ΔΕΗ – Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας, 2) Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ – Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας, 3) Σύλλογος εργαζομένων Σταθμών Παραγωγής ΔΕΗ Χανίων, 4) Σύλλογος Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και 5) Σωματείο Ορυχείων- Σταθμών (ΣΟΣ).

Διαβάστε ακόμα:

Πανελλαδικές 2014: Μαθηματικά και Αρχαία - Οδηγίες προς εξεταζόμενους