ΕΛΛΑΔΑ

Συνήγορος του Πολίτη: Ανησυχία για την οριοθέτηση και διαχείριση της παράκτιας ζώνης

Συνήγορος του Πολίτη: Ανησυχία για την οριοθέτηση και διαχείριση της παράκτιας ζώνης

Την έντονη ανησυχία του εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη, για το σχέδιο νόμου που αφορά στην οριοθέτηση και διαχείριση της παράκτιας ζώνης, σε συνδυασμό με τα σχέδια νόμων που προβλέπουν τη δυνατότητα εξαγοράς από ιδιώτες κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου, με αφορμή τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Η ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει ότι «οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ενέχουν τον κίνδυνο υποβάθμισης του παράκτιου περιβάλλοντος, μέσω της εξαντλητικής εκμετάλλευσής του» και επισημαίνει ότι «η στενή και βραχυπρόθεσμη αντίληψη της οικονομικής ανάπτυξης αυξάνει τον κίνδυνο περιβαλλοντικής βλάβης στα παράκτια οικοσυστήματα, στις ήδη φθίνουσες προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στον φυσικό πλούτο και στην αξία του τοπίου και της ποιότητας ζωής».

Τονίζει, ότι «οι κίνδυνοι από νομοθετικές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια είναι η δημιουργία μη αναστρέψιμων καταστάσεων, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η κατάρρευση των οικοσυστημάτων με την εξάντληση της φέρουσας ικανότητάς τους».

Η ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει τους «επικείμενους κινδύνους» προτείνοντας την υιοθέτηση συγκεκριμένων κριτηρίων, διαδικασιών για την προστασία και αξιοποίηση του παράκτιου περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας αλλά και των νόμιμων δικαιωμάτων των πολιτών.

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει, ιδίως με την παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία, ότι έχει ύψιστη σημασία να εξασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών, με σεβασμό στη διατήρηση και προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών, έτσι ώστε να μην υποθηκευτεί η φυσική κληρονομιά των επερχόμενων γενεών.

Διαβάστε επίσης:

Ομπάμα: Στην επίθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής