ΕΛΛΑΔΑ

Ανασφάλιστη εργασία χρησιμοποιεί 1 στις 4 επιχειρήσεις...

Ανασφάλιστη εργασία χρησιμοποιεί 1 στις 4 επιχειρήσεις...

Σε καθεστώς «μαύρης» εργασίας καταφεύγουν μια στις τέσσερις επιχειρήσεις σύμφωνα με τους ενδεικτικούς ελέγχους των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας.

Παρά τη δραματική ανεργία των τελευταίων ετών και την τεράστια αύξηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, το υπουργείο Εργασίας επιβεβαιώνει πως το 20% των επιχειρήσεων που ελέχθησαν χρησιμοποιεί αδήλωτη εργασία και το 10% των εργαζόμενων είναι ανασφάλιστο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας το διάστημα 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2014, κατά τη διάρκεια του οποίου εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε. και την Ε.ΥΠ.Ε.Α, ελέχθησαν 2.751 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 525 (ποσοστό 19,08%).

Επίσης, σε σύνολο 9.925 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 884 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 8,91%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 9.391.498 ευρώ.

Τέλος, στο σύνολο των ελέγχων μετά τις 15 Σεπτεμβρίου επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία, πρόστιμα που ανέρχονται στο ποσό των 59.916.741 ευρώ.