ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Μέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης- Αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων οφειλετών

ΕΥΔΑΠ: Μέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης- Αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων οφειλετών

Στη λήψη σειράς μέτρων για την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων προχωρά η ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με απόφαση της 11ης Φεβρουαρίου, τα μέτρα περιλαμβάνουν προσωρινή καθολική αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων των υδροληπτών, ανεξάρτητα από το ποσό που οφείλει ο καταναλωτής καθώς και άρση της διακοπής υδροδότησης όσων καταναλωτών βρίσκονται σε πλήρη οικονομική αδυναμία.

Τα μέτρα θα έχουν ισχύ για ένα έτος, δηλαδή ως τις 11 Φεβρουαρίου 2016.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η απόφαση, η διακοπή υδροδότησης θα εφαρμόζεται μόνο όταν οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.

Επίσης, το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι του ποσού κύριας οφειλής 3.000 ευρώ για όσους καταναλωτές βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να προσέλθουν για να κάνουν διακανονισμό

Σχετικές ειδήσεις