ΕΛΛΑΔΑ

Υπ. Εσωτερικών: Η παιδική χαρά στα Γιάννενα δεν διαθέτει πιστοποιητικό

Υπ. Εσωτερικών: Η παιδική χαρά στα Γιάννενα δεν διαθέτει πιστοποιητικό

Η παιδική χαρά όπου τραυματίστηκε σοβαρά ένα αγοράκι το Σάββατο (18/4/2015), δεν διαθέτει την απαιτούμενη  πιστοποίηση λόγω προβλήματος που διαπιστώθηκε σε ένα από τα όργανα διευκρινίζει το υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπ. Εσωτερικών διέψευσε με ανακοίνωσή του τον Δήμαρχο Ιωαννιτών Θωμά Μπέγκα, ο οποίος έκανε λόγο για έκδοση του σήματος πιστοποίησης, το οποίο κατά τον ίδιο δεν έχει παραδοθεί στο δήμο λόγω διαδικαστικών ζητημάτων.

«Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι παιδικές χαρές οφείλουν να λάβουν ειδική πιστοποίηση, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν τριπλού ελέγχου: πρώτον, της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου, δεύτερον, ενός εκ των διαπιστευμένων προς τη διενέργεια ελέγχων φορέων από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και, τρίτον, της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όσες δε παιδικές χαρές δεν διαθέτουν την αντίστοιχη πιστοποίηση πρέπει να σφραγιστούν» διευκρινίζετια στην ανακοίνωση του υπουργείου και συνεχίζει:

«Ειδικότερα δε, σε σχέση με την παιδική χαρά του Δήμου Ιωαννιτών, στην οποία έλαβε χώρα το πρόσφατο ατύχημα, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή δεν διαθέτει την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση, λόγω προβλήματος που διαπιστώθηκε σε ένα από τα όργανα αυτής…».

Γνωστοποιεί, δε, ότι έχει θέσει σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας (forum) για την υποβοήθηση των ΟΤΑ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με την παροχή οδηγιών και πληροφοριών σχετικά με τις παιδικές χαρές. Επίσης, με πρόσφατο έγγραφό του προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας έχει ζητήσει ενημέρωση σχετικά με την πορεία του έργου των Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών, με στόχο τον έγκαιρο και ουσιαστικό έλεγχο και πιστοποίηση όλων των αντίστοιχων υποδομών και την προστασία της παιδικής ηλικίας.

Πηγή: ΑΠΕ