ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Μείωση των ελλειμμάτων επιχειρεί η διοίκηση του Ομίλου

ΟΑΣΑ: Μείωση των ελλειμμάτων επιχειρεί η διοίκηση του Ομίλου

Μείωση των ελλειμμάτων έως το τέλος του έτους, «παρά τα δυσμενή δεδομένα που διαμορφώνονται από υποχρεώσεις που «κληρονόμησε» από προηγούμενες διοικήσεις, όσο και από την σταδιακή μείωση της κρατικής επιδότησης» εκτιμά ότι θα καταφέρει ο Όμιλος ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, το έλλειμμα των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ θα κλείσει κάτω του εγκεκριμένου και συμφωνημένου με τους θεσμούς, στόχου των 77 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου, παρά τις δεδομένες συνθήκες με την απορρόφηση της αύξησης του ΦΠΑ, τις επιπλέον δαπάνες για νέα έργα που ήδη λειτουργούν, όπως αυτό της τηλεματικής, οι προβλέψεις του ΟΑΣΑ είναι ότι στο τέλος του έτους, το έλλειμμα θα κλείσει κάτω του εγκεκριμένου και συμφωνημένου με τους θεσμούς στόχου των 77 εκατ. ευρώ. Ήδη, σύμφωνα με τα απολογιστικά οικονομικά μεγέθη του οκταμήνου του 2016, προκύπτει ότι το έλλειμμα των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ διαμορφώνεται σε 34 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό μόλις 44% επί του ετήσιου εγκεκριμένου στόχου.

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 2016, ελήφθησαν υπόψη νέα δεδομένα, τα οποία δεν ίσχυαν για τον προϋπολογισμό του 2015 και επομένως δεν μπορούν να γίνουν άμεσες συγκρίσεις μεταξύ δύο προϋπολογισμών που αφορούν ανόμοιες καταστάσεις και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, ο όμιλος ΟΑΣΑ απορρόφησε για ολόκληρο το 2016 την αύξηση του ΦΠΑ κατά δέκα μονάδες αρχικά, και κατά 11 μονάδες στη συνέχεια (από 13% στο 24%), ενώ αυτό ίσχυσε το 2015 μόνο για τέσσερις μήνες. Η απορρόφηση αυτή αποτελεί σημαντικό μέγεθος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, καθώς αυτό το ποσό αφαιρείται από τα έσοδα του Ομίλου.

Ο ΟΑΣΑ επωμίστηκε για ολόκληρο το 2016 τη διευρυμένη κοινωνική πολιτική για ελεύθερη μετακίνηση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα αυτή των ανέργων, που για το 2015 ίσχυσε μόνο από το δεύτερο εξάμηνο. Επίσης, από τον Σεπτέμβριο του 2015 στη ΣΤΑΣΥ επανεντάχθηκαν 204 άτομα, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, που επιβάρυναν τα λειτουργικά της έξοδα για ολόκληρο το 2016.

Σχετικά με το ζήτημα της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών του Ομίλου, ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σημειώνεται ότι κληρονομήθηκαν από τη διαχείριση των προηγούμενων περιόδων συσσωρευμένες απλήρωτες υποχρεώσεις ετών προς τρίτους, οι οποίες στις 31-12-2015 ανέρχονταν για την ΟΣΥ Α.Ε. στο ύψος των 112.329.617 ευρώ και για την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στο ύψος των 78.771.576 ευρώ, δηλαδή αθροιστικά στα 190 εκατ. ευρώ περίπου. Ενδεικτικά το χρέος της ΟΣΥ προς τη ΔΕΠΑ, αλλά και για προμήθειες πετρελαίου και ανταλλακτικών, ανερχόταν σε 58 εκατ. ευρώ, προς τα ασφαλιστικά ταμεία 9 εκατ. ευρώ, ενώ της ΣΤΑΣΥ μόνο προς τη ΔΕΗ σε 18,3 εκατ. ευρώ.

Τέλος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, υπάρχει σταδιακή μείωση της κρατικής επιδότησης, η οποία το 2013 ανερχόταν στα 182 εκατ ευρώ για να πέσει στα 100 εκατ. ευρώ το 2014, να αυξηθεί στα 108 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ η πρόβλεψη για φέτος είναι 86 εκατ. ευρώ.