ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχούν οι πρυτάνεις για δυσλειτουργίες

Ανησυχούν οι πρυτάνεις για δυσλειτουργίες
Με την παρουσία συνταγματολόγων έγινε στο Λαύριο η Σύνοδος των πρυτάνεων, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα…

Με την παρουσία συνταγματολόγων έγινε στο Λαύριο η Σύνοδος των πρυτάνεων, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα.

Σκοπός της παρουσίας των Συνταγματολόγων, ήταν το γεγονός πως οι πρυτάνεις υποστηρίζουν ότι πλήθος διατάξεων του νέου νόμου αντίκεινται στο Σύνταγμα και είναι τουλάχιστον ανεφάρμοστες.

Οι Συνταγματολόγοι κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

«Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, σταθμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στα Πανεπιστήμια με την ψήφιση του Νόμου για τα ΑΕΙ, επιβεβαιώνει τις απόψεις της, όπως αυτές διατυπώθηκαν στις προηγούμενες αποφάσεις της και αφορούν στην προάσπιση του Δημόσιου και Αυτοδιοικούμενου Πανεπιστημίου.

Η Σύνοδος εκφράζει την ανησυχία της για τις σοβαρές δυσλειτουργίες που θα προκύψουν στην καθημερινή ζωή των Πανεπιστημίων.

Η Σύνοδος δεσμεύεται να στηρίξει προσφυγές από τα Πανεπιστήμια και την ακαδημαϊκή κοινότητα για όλες τις πράξεις που θα εκδοθούν και θα βασίζονται σε αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου.

Η Σύνοδος καλεί τα πανεπιστημιακά όργανα να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις ακαδημαϊκής και δημοκρατικής λειτουργίας των ΑΕΙ, ώστε να διασφαλισθούν Πανεπιστήμια ανοιχτά στην υπηρεσία της κοινωνίας».