ΦΑΚΕΛΟΣ MIG

Ρ. Κορασίδης: 9 αναπάντητα ερωτήματα για τον Α. Βγενόπουλο

Ρ. Κορασίδης: 9 αναπάντητα ερωτήματα για τον Α. Βγενόπουλο
Μια εξαγορά στην οποία εμπλέκονται, πέραν της MIG, σερβικές εταιρείες, επιχειρήσεις real estate, και αδιευκρίνιστες μετοχικές διαδρομές.

Εννέα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την εξαγορά της Ράδιο Κορασίδης προκύπτουν από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη της «Cerberus & Partners’», για την αθέατη πλευρά του βίου και της πολιτείας του Mr. MIG, Ανδρέα Βγενόπουλου. Η μελέτη, που εκπονήθηκε μετά από ανάθεση δυσαρεστημένων μετόχων μειοψηφίας της MIG-οι οποίοι είδαν την τιμή της μετοχής να καταβαραθρώνεται από τα 9,7 στα 0,7 ευρώ- αναδεικνύει τις αδιευκρίνιστες συνθήκες υπό τις οποίες υλοποιήθηκε η συγκεκριμένη συναλλαγή.

Στο πλαίσιο της μεγάλης δημοσιογραφικής έρευνας για τον «πολυπράγμονα» Ανδρέα Βγενόπουλο και την MIG, το newsbomb εξασφάλισε όλο το υλικό και τα πορίσματα της «Cerberus & Partners». Ένα από τα πολλά κεφάλαια της εν λόγω μελέτης –το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον- είναι η περίεργη υπόθεση της εξαγοράς της εταιρείας «Ράδιο Κορασίδης». Μια υπόθεση στην οποία εμπλέκονται σερβικές εταιρείες, επιχειρήσεις real estate, εταιρείες με άγνωστους πραγματικούς μετόχους και αδιευκρίνιστες διαδρομές μετοχικών συμμετοχών.

Η συγκεκριμένη πολύκροτη εξαγορά ανακοινώθηκε από την MIG την 9/1/2008 και αφορούσε το 55,79% της εταιρείας Ράδιο Κορασίδης και το 58,78% της εταιρείας Elephant, οι οποίες ήταν σε διαδικασία συγχώνευσης, έναντι 22,2 εκατ. ευρώ, από την εταιρεία V – NET, η οποία είχε αναλάβει ως στρατηγικός επενδυτής την αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Στην ανακοίνωση επίσης γινόταν εκτίμηση για τις πωλήσεις της εταιρείας Κορασίδης, σύμφωνα με την οποία το 2008 οι πωλήσεις αναμενόταν ότι θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ ενώ το 2009 είχε εκτιμηθεί ότι θα ανέρχονταν σε 350 εκατ. ευρώ. Μάλιστα την αισιοδοξία του είχε εκφράσει και ο Ανδρέας Βγενόπουλος με δήλωση του: «Είμαστε ενθουσιασμένοι από τις προοπτικές κερδοφόρας ανάπτυξης που έχει η επαναδημιουργία της παραδοσιακής αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών. Πιστεύουμε ότι εκτός από τις προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης του δικτύου σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Τα τελικά τα στοιχεία όμως διαμορφώθηκαν ως εξής διαψεύδοντας τον κ. Βγενόπουλο:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
(δημοσιευμένες οικ. καταστάσεις της ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΕΑΕ)
(σε χιλ. ευρώ)

31/12/200731/12/2008
ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)13.78737.777
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ- 61.146- 58.682
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ)- 69.162- 131.262


Για το θέμα της συγκεκριμένης εξαγοράς μέτοχοι της MIG, που δυσαρεστημένοι βλέπουν την μετοχή της εταιρείας να σημειώνει το ένα ιστορικό χαμηλό μετά το άλλο από την αρχή του έτους, είχαν απευθύνει καίρια ερωτήματα μέσω της “Cerberus & Partners’”, τα οποία και σας παρουσιάζουμε παρακάτω.

  1. Mε ποια κριτήρια αποφασίστηκε η εξαγορά της «ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΕΑΕ»;
  2. Έχει ή είχε κατά την περίοδο εκείνη η MIG μετοχική ή επαγγελματική ή άλλη οικονομική σχέση με την πωλήτρια V-NET;
  3. Πώς προσδιορίστηκε το ποσό εξαγοράς σε 22,2 εκατ. ευρώ και ειδικότερα πως προσδιορίστηκε το ποσό εξαγοράς ανά μετοχή ή / και ανά δικαίωμα ψήφου;
  4. Ποια ήταν η σκοπιμότητα της μεταβίβασης της συμμετοχής στην «ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΕΑΕ» από τη MIG στη θυγατρική της «MIG REAL ESTATE SERBIA» την 23/9/2009;
  5. Τι ακίνητα είχε η «ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΕΑΕ» που δικαιολογούσαν την απόκτησή της από μια εταιρεία REAL ESTATE και ποιά είναι η τύχη των ακινήτων αυτών;
  6. Ποιά η σκοπιμότητα της συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΕΑΕ» στις 28/9/2009 κατά το ποσό των 114.003.000, (μέσω της θυγατρικής «MIG REAL ESTATE SERBIA» με αποτέλεσμα τo ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου MIG στη «ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΕΑΕ» την 30/9/2009 να ανέλθει στο 91,35%;
  7. Πώς προσδιορίσθηκε η αξία της μεταβίβασης της συμμετοχής της ΜΙG στην «ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΕΑΕ» στο ποσό των 35,7 εκατ. Ευρώ;
  8. Ποιοί είναι οι πραγματικοί μέτοχοι ή ο κύριος μέτοχος (beneficial owner) της εταιρείας “LILAVOIS TRADING LIMITED” και πως έχει διασφαλιστεί η αξιοπιστία της;
  9. Έχει λάβει ο Όμιλος κάποια μορφή εγγύησης ότι ο αγοραστής θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και ποιά είναι αυτή;

Ροή Ειδήσεων