ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Τα τουριστικά ταξίδια αυξήθηκαν το 2ο τρίμηνο κατά 15% σε ετήσια βάση

Βουλγαρία: Τα τουριστικά ταξίδια αυξήθηκαν το 2ο τρίμηνο κατά 15% σε ετήσια βάση

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, 1.076.600 κάτοικοι της Βουλγαρίας έκαναν τουριστικά ταξίδια, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η πλειονότητα -- το 80,0% αυτών ταξίδεψε μόνο στο εσωτερικό της χώρας, το 15,7% -- μόνο στο εξωτερικό και το 4,3% -- τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών ηλικίας 15 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 15,5%.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, οι περισσότεροι Βούλγαροι που ταξίδεψαν ήταν ηλικίας 25-44 ετών -- 477.400 ή το 44,3% του συνόλου των ταξιδιωτών. Τα ταξίδια εντός της χώρας κατέχουν κυρίαρχο μερίδιο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με το υψηλότερο (82,4%) να είναι το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών. Το ποσοστό των κατοίκων ηλικίας 15-24 ετών που ταξίδεψε στο εξωτερικό ήταν 17,6% του συνόλου των ταξιδιωτών αυτής της ομάδας και το υψηλότερο σε σύγκριση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες.

Η πλειονότητα των τουριστικών ταξιδιών των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω στη χώρα (45,7%) και στο εξωτερικό (76,4%) ήταν για "διακοπές και λόγους αναψυχής".

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, 1.390.400 ή το 88,8% του συνόλου των ταξιδιών ιδιωτικού τουρισμού, καταχωρήθηκαν ως ανεξάρτητα. Το σχετικό μερίδιο των ανεξάρτητων ταξιδιών χωρίς να έχει προηγηθεί κράτηση ήταν 93,8% στο εσωτερικό της χώρας και 60,3% στο εξωτερικό.

Στη διάρθρωση των δαπανών ανά είδος, η δαπάνη για φαγητό είχε το υψηλότερο σχετικό μερίδιο στα εσωτερικά ταξίδια -- 38,6%, ενώ στα ταξίδια στο εξωτερικό η υψηλότερη δαπάνη ήταν για τη μεταφορά -- 31,4%.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ένα άτομο ηλικίας 15 ετών και άνω ξόδεψε 200,27 λέβα κατά μέσο όρο για ένα ιδιωτικό ταξίδι μέσα στη χώρα και 738,51 λέβα στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, η μέση δαπάνη ανά άτομο σε ένα επιχειρηματικό ταξίδι ήταν 195,64 λέβα στο εσωτερικό και 1.078,78 στο εξωτερικό.