ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ανεργία των νέων στην Ιταλία

Αυξάνεται η ανεργία των νέων στην Ιταλία

Άνοδο συνεχίζει να καταγράφει η ανεργία των νέων ηλικίας 18-15 ετών στην Ιταλία. Τον Ιούνιο έφτασε το 39,1% με άνοδο 4,6% σε ετήσια βάση και 0,8% σε σχέση με τον Μάιο.


Το γενικό ποσοστό της ανεργία τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 12,1%, με πτώση 0,1% σε σχέση με τον Μάιο. Ωστόσο σε ετήσια βάση καταγράφεται αύξηση 1,2%.

Το ποσοστό ανεργίας των ανδρών διαμορφώνεται στο 11,5%, το οποίο και αποτελεί και το υψηλότερο ποσοστό από το 1977 μέχρι σήμερα. Το αντίστοιχο των γυναικών ανήλθε στο 12,9%.

Σύμφωνα με αναλυτές, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η ανεργία των νέων παραμένει η κύρια πολιτική και κοινωνική πρόκληση για την κυβέρνηση του Ενρίκο Λέτα, ο οποίος ελπίζει να μπορέσει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο χάρη σε εθνικά φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα υπέρ των εργοδοτών που προσλαμβάνουν υπαλλήλους με μόνιμα συμβόλαια, όπως και στην πρόσφατη έγκριση νέων ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ενίσχυση της απασχόλησης.