ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Πώλησαν την περιουσία οφειλέτη στη Λεμεσό χωρίς να τον προειδοποιήσουν

Κύπρος: Πώλησαν την περιουσία οφειλέτη στη Λεμεσό χωρίς να τον προειδοποιήσουν
Ο ιδιοκτήτη το ανακάλυψε εκ των υστέρων, αφού πήρε επιστολή για να λάβει τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών που του αναλογούσε
ΠΟΛΙΤΗΣ

Μια πρωτοφανή περίπτωση για τα κυπριακά δεδομένα ήρθε στην επιφάνεια μετά την απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου, ημερομηνίας 30 Μαΐου του 2022, να απαγορεύσει τη μεταβίβαση πωληθέντος σε πλειστηριασμό ακινήτου.

Συγκεκριμένα, από όσα πληροφορείται ο «ΠOΛΙΤΗΣ», εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων προχώρησε σε πώληση υποστατικού αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να προειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη ο οποίος το ανακάλυψε εκ των υστέρων, αφού πήρε επιστολή για να λάβει τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών που του αναλογούσε.

Σημειώνεται πως ο πρώτος πλειστηριασμός της κατοικίας απέτυχε, ωστόσο δεν είχαν επιδώσει στον νόμιμο ιδιοκτήτη, όπως ορίζεται από τον νόμο, νέα ειδοποίηση ΙΓ, για τη διεξαγωγή πλειστηριασμού, με αποτέλεσμα να προχωρήσει η διαδικασία, να γίνει ο δεύτερος πλειστηριασμός και να πωληθεί το ακίνητο χωρίς ο ίδιος να έχει γνώση.

Έτσι, ο ιδιοκτήτης βρέθηκε προ εκπλήξεως καθώς πληροφορήθηκε για την πώληση της περιουσίας του από το Τμήμα Φορολογίας, το οποίο τον ενημέρωσε για τα κεφαλαιουχικά του κέρδη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας Σπύρος Αρότης – Έλενα Αρότη & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, μέσω της δικηγόρου Έλενας Αρότη πέτυχαν με αίτηση, της οποίας επιλήφθηκε ο πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου, την έκδοση Προσωρινού Διατάγματος με το οποίο απαγορεύεται στη συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να μεταβιβάσουν σ’ οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το ακίνητο του οφειλέτη.

«Μέσω της αίτησης αυτής, το Επαρχιακό Δικαστήριο καταπιάστηκε με το νεοφανές νομικό σημείο (novel point) του αγώγιμου δικαιώματος ενός οφειλέτη μετά την πώληση του υποθηκευμένου ακινήτου, μέσω πλειστηριασμού ή άμεσης πώλησης», αναφέρει η ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση, η δικηγορική εταιρεία Σπύρος Αρότης – Έλενα Αρότη & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε αναφέρει πως η νομοθεσία στην οποία στηρίχθηκε η αίτηση είναι, μεταξύ άλλων, ο Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος 9/65.

Προβληματικές διαδικασίες

Όπως ανέφερε η κ. Έλενα Αρότη, ο νόμος ουσιαστικά δένει τα χέρια των οφειλετών οι οποίοι έχουν πλέον πολύ λίγες επιλογές στο να προστατεύσουν την περιουσία τους. Η κ. Αρότη μάς ανέφερε πως, δυστυχώς, αυτή η διαδικασία είναι προβληματική.

Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, η κ. Αρότη μάς εξήγησε πως ο πρώτος πλειστηριασμός της κατοικίας απέτυχε, ωστόσο δεν είχε επιδοθεί στον πελάτη του γραφείου της η ειδοποίηση ΙΓ, με αποτέλεσμα να προχωρήσει η διαδικασία, να γίνει ο δεύτερος πλειστηριασμός και να πωληθεί το ακίνητο, ενώ ο πελάτης της πληροφορήθηκε από το Τμήμα Φορολογίας για τα κεφαλαιουχικά του κέρδη.

Σημειώνεται πως, αυτή τη στιγμή, έχουν παγοποιηθεί οι διαδικασίες και ενημερώθηκε το Κτηματολόγιο, ενώ οι δικηγόροι της εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να υποβάλουν ένσταση.