ΚΥΠΡΟΣ

Αξιόγραφα: Αναμένουν λύσεις από κυπριακές τράπεζες

Αξιόγραφα: Αναμένουν λύσεις από κυπριακές τράπεζες

Το θέμα των αξιογράφων συζητήθηκε στη σημερινή καθιερωμένη σύσκεψη μεταξύ των εποπτικών αρχών (Διοικητής της ΚΤ, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Έφορος Ασφαλίσεων και Έφορος συνεργατικών ιδρυμάτων).

Σύμφωνα με πληροφορίες του sigmalive.gr οι εποπτικές αρχές πιστεύουν ότι ένα διαπραγματευτικό χαρτί ενόψει των συζητήσεων με την Τρόικα είναι και το πόρισμα της Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το οποίο οι τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή έχουν εμπλακεί σε διαδικασίες και πρακτικές προώθησης της διάθεσης των αξιόγραφων κεφαλαίου, οι οποίες συνίστανται στην παροχή της επενδυτικής συμβουλής, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι πρόνοιες του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων Νόμου και της Οδηγίας που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα για την «Επαγγελματική Συμπεριφορά των τραπεζών κατά την Παροχή Επενδυτικών ή Παρεπόμενων Υπηρεσιών και κατά την Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων».