Η συμφωνία Λευκωσίας-Τρόικα αυξάνει τους φόρους των ακινήτων

Η συμφωνία Λευκωσίας-Τρόικα αυξάνει τους φόρους των ακινήτων

Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας που θα κληθεί να πληρώσει το 2013 –βάσει του Μνημονίου- ο ιδιοκτήτης μιας μονοκατοικίας στο κέντρο της πόλης φθάνει στα €528 σε μέση αξία, ενώ αν κατέχει και ένα οικόπεδο επίσης στο κέντρο της πόλης, τότε το κόστος του θα ανέλθει στα €1.242.

Κάποιος  που είναι ιδιοκτήτης μονοκατοικίας περιφερειακά του κέντρου της πόλης και ενός οικοπέδου και πάλι περιφερειακά, τότε το 2013 θα κληθεί να πληρώσει φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας €324.

Οι αριθμοί αυτοί προκύπτουν από υπολογισμούς που έγιναν για λογαριασμό του «Φ» από εκτιμητές ακινήτων στη βάση της αναπροσαρμογής των φορολογικών συντελεστών που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι έχουν ακίνητη περιουσία με αξία μέχρι €44.110, στη βάση των τιμών του 1980, δεν θα κληθούν να πληρώσουν φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 1980 υπολογίζεται ότι η μέση αξία μιας μονοκατοικίας στο κέντρο της πόλης ήταν €70.000 και ενός οικοπέδου €35.000.

Ειδικότερα, το ύψος της φορολογίας της μονοκατοικίας στο κέντρο της πόλης υπολογίζεται ως εξής:

Η αξία της, €70.000 πολλαπλασιάζεται επί το 3,4 (στη βάση του Δείκτη Πληθωρισμού) και έχουμε συνολική αξία €238.000. Από το ποσό αυτό, εξαιρούνται οι €150.000 που είναι αφορολόγητα και φορολογείται το υπόλοιπο ποσό με 6‰.

Στην περίπτωση που κατέχει και οικόπεδο τότε η αξία της περιουσίας του, με βάση τις μέσες τιμές του 1980 ανέρχεται στις €105.000. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με το 3,4 και ανέρχεται στις €357.000. Οι €150.000 εξαιρούνται και οι υπόλοιπες €207.000 φορολογούνται με συντελεστή 6‰.

ΠΗΓΗ: «Φιλελεύθερος»