Η Blackrock σύμβουλος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Η Blackrock σύμβουλος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Στο διορισμό της Blackrock ως εξωτερικού συμβούλου προχωρεί εκτός απροόπτου η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με στόχο την ενδελεχή εξέταση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών ελέγχων της Pimco και την παροχή τεχνογνωσίας για τα πλάνα ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης των κυπριακών τραπεζών, όπως μεταδίδει το stockwatch.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, η κυπριακή εποπτική αρχή αναμένεται να είναι σε θέση σήμερα να ανακοινώσει το διορισμό των εξωτερικών συμβούλων, μετά από σχετική ενημέρωση της συντονιστικής επιτροπής που διόρισε την Pimco και η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους μελλοντικούς πιστωτές της Κύπρου.

 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατέληξε στην επιλογή της Blackrock μετά από αξιολόγηση μικρού αριθμού ξένων συμβούλων με εξειδίκευση στο θέμα των διαγνωστικών ελέγχων και της ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών.