ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος:Διευκρινίσεις της Κεντ. Τράπεζας για αποφάσεις του Eurogroup

Κύπρος:Διευκρινίσεις της Κεντ. Τράπεζας για αποφάσεις του Eurogroup

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχει δεσμευτεί να παρέχει άμεσα ρευστότητα στην Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος, ώστε η ρευστότητα της Τράπεζας Κύπρου να μην επηρεαστεί από τη μεταφορά του ποσού της Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA) της Λαϊκής Τράπεζας», τονίζεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ).

Η ΚΤΚ, με αφορμή σημερινές αναφορές στα ΜΜΕ για τη διαδικασία εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας και την απορρόφησή της από την Τράπεζα Κύπρου και προς αποφυγή παρερμηνειών και λανθασμένων εντυπώσεων, διευκρινίζει τα ακόλουθα σε σχέση με τις αποφάσεις του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 και την εφαρμογή τους:

1. Η διαδικασία εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας συνεπάγεται τον διαχωρισμό της σε μια «καλή» και μια «κακή» τράπεζα, με απόλυτη διασφάλιση των καταθετών τής Λαϊκής Τράπεζας μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη. Η διευθέτηση αυτή καλύπτει και τους κοινούς λογαριασμούς (joint accounts).
2. Την απορρόφηση της «καλής» Λαϊκής από την Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των δύο τραπεζών.
3. Η Τράπεζα Κύπρου θα ανακεφαλαιοποιηθεί, εις τρόπον ώστε οι δικαιούχοι λογαριασμών μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ να προστατεύονται πλήρως, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Ο διορισμός προσωρινού Ειδικού Διαχειριστή στις δύο τράπεζες σκοπό έχει τη διευκόλυνση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Κύπρου, η αποστολή του Ειδικού Διαχειριστή συνίσταται πρωτίστως στη διεκπεραίωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησής της. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία εξυγίανσης δεν είναι συνώνυμη της διαδικασίας εκκαθάρισης.
5. Η διαδικασία εξυγίανσης αφορά μόνο τις δύο τράπεζες. Το υπόλοιπο κυπριακό τραπεζικό σύστημα δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία εξυγίανσης ούτε και από τις αποφάσεις του Eurogroup.