ΚΥΠΡΟΣ

Πλησιάζει η εξυγίανση της Τράπεζας Κύπρου

Πλησιάζει η εξυγίανση της Τράπεζας Κύπρου

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για εξυγίανση του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.

Μετά τον διορισμό εκτελεστικού Διευθυντή και μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ήδη αρχίσει από την KPMG και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 45 ημέρες, η αξιολόγηση του ισολογισμού της Τράπεζας, προκειμένου να καθοριστεί το τελικό ύψος του κουρέματος στους ανασφάλιστους καταθέτες.

Ο καθορισμός του κουρέματος θα διαμορφώσει και την νέα μετοχική βάση του ομίλου, που σε γενική συνέλευση θα κληθεί να επιλέξει την ηγεσία της Τράπεζας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι συζητήσεις για μειώσεις μισθών και προσωπικού, με στόχο να υπάρξει σημαντικός περιορισμός των λειτουργικών δαπανών.

ΠΗΓΗ icyprus