ΚΥΠΡΟΣ

Οι καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες μειώθηκαν 7,6% τον Ιούνιο

Οι καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες μειώθηκαν 7,6% τον Ιούνιο

Οι ιδιωτικές καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες μειώθηκαν τον Ιούνιο κατά 7,6% στα 37,6 δισ. ευρώ, μετά από τη μείωσή τους κατά περίπου 2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, οι καταθέσεις παρέμειναν σχετικά σταθερές. Υποχώρησαν ελαφρά στην Ελλάδα κατά 0,6% και στην Ιταλία και την Πορτογαλία κατά 0,1%, ενώ στην Ισπανία αυξήθηκαν 1%.

Τα στοιχεία της ΕΚΤ είναι εποχιακά προσαρμοσμένα και διαφέρουν ελαφρά από τα στοιχεία που ανακοινώνουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης. Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις καταθέσεις από τις κεντρικές κυβερνήσεις και άλλες τράπεζες.

Οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύ στην Κύπρο και προβλέπονται ανώτατα όρια στις μεταβιβάσεις που μπορούν να κάνουν οι καταθέτες από τους λογαριασμούς τους. Η Κύπρος χαλαρώνει σταδιακά τους ελέγχους αυτούς.

ΠΗΓΗ ΑΜΝΑ