Καθορίζεται σήμερα «κούρεμα» ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τρ. Κύπρου

Καθορίζεται σήμερα «κούρεμα» ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τρ. Κύπρου

Το ύψος του «κουρέματος» ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου, που θα την οδηγήσει εκτός καθεστώτος εξυγίανσης, αναμένεται να καθοριστεί σήμερα στο πλάισιο διαβουλεύσεων μεταξύ της κυπριακής κυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας και της τρόικας.

Ο οίκος KPMG έχει παραδώσει τις εκθέσεις για την αποτίμηση της Τράπεζας Κύπρου και της «καλής» Λαϊκής, μαζί με σενάρια για το λογιστικό χειρισμό διαφόρων στοιχείων ενεργητικού όπως το ομόλογο ανακεφαλαιοποίησης και τις επενδύσεις της Λαϊκής.

Το τελικό ποσοστό θα εξαρτηθεί από το ύψος των κεφαλαίων που θα κριθεί ότι θα πρέπει να έχει η Τράπεζα Κύπρου κατά την έξοδο της από το καθεστώς εξυγίανσης, στο οποίο εισήλθε πριν τέσσερις μήνες.

Η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε «κούρεμα» των 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου, κάπου 3,2 δισ. ευρώ. Με βάση τα διατάγματα που εκδόθηκαν τον Μάρτιο, θα μπορεί να κουρέψει μέχρι 60%.

Ένα άλλο 30% βρίσκεται δεσμευμένο στην Τράπεζα και το 10% έχει ήδη αποδεσμευθεί. Ο μεταβατικός πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε ότι το «κούρεμα» θα είναι κοντά στο 50%.

ΠΗΓΗ ΑΜΝΑ