ΚΥΠΡΟΣ

Ευρωπαϊκό Φοιτητικό Δάνειο για σπουδές στo Ηνωμένο Βασίλειο

Ευρωπαϊκό Φοιτητικό Δάνειο για σπουδές στo Ηνωμένο Βασίλειο

Οι Κύπριοι φοιτητές είναι δικαιούχοι του Ευρωπαϊκού φοιτητικού δανείου για την κάλυψη του κόστους των διδάκτρων των σπουδών τους.

Τα φοιτητικά δάνεια χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση της χώρας στην οποία θα επιλέξουν να σπουδάσουν (Αγγλία, Βόρειο Ιρλανδία ή την Ουαλία), και καταβάλλεται απευθείας στο πανεπιστήμιο τους από την Student Loans Company. Το μέγιστο ποσό του δανείου εξαρτάται από τα δίδακτρα που χρεώνει το πανεπιστήμιο και δεν επηρεάζεται από το οικογενειακό εισόδημα του φοιτητή.

Αποπληρωμή δανείου

Το σημαντικότερο είναι ότι οι φοιτητές θα αρχίσουν την αποπληρωμή των δανείων τους αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές του, και όταν κερδίζουν £ 21.000 (περίπου € 24.000) ανά έτος από την εργασία τους. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 τα πανεπιστημιακά δίδακτρα θα κυμαίνονται από St £ 6.000 - St £ 9.000 ετησίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάρκεια των πλείστων πτυχιακών προγραμμάτων είναι μόνο τρία χρόνια και των μεταπτυχιακών ένας χρόνος (τέσσερα και δύο χρόνια αντίστοιχα στην Κύπρο και άλλες χώρες).