ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρη η απόφαση της Επιτροπής για Χριστόφια

Ολόκληρη η απόφαση της Επιτροπής για Χριστόφια

Ενδιάμεση απόφαση για την άρνηση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια να καταθέσει ενώπιον της εξέδωσε η Ερευνητική Επιτροπή για την Οικονομία.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση:

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Χριστόφιας, προσήλθε σήμερα για να καταθέσει ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία.

Στη μαρτυρική κλήση που του έχει επιδοθεί, καθορίζονται λεπτομερώς όλα τα προς διερεύνηση θέματα επί των οποίων κλήθηκε να καταθέσει.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο κ. Χριστόφιας ζήτησε να καταθέσει εξ αρχής ως τεκμήριο, έγγραφο που είχε στην κατοχή του και ακολούθως να το αναγνώσει.

Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής διέπεται από τον Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμον - Κεφ. 44, ως έχει τροποποιηθεί. Το Άρθρο 7(1γ) παρέχει ρητά εξουσία στην Επιτροπή να κλητεύει οποιοδήποτε πρόσωπο διαμένον στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, να παρευρεθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής και ΄΄να δώσει μαρτυρία ή να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο στην κατοχή του και να τον εξετάσει ως μάρτυρα ή να του ζητηθεί να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο στην κατοχή του αφού τηρηθούν όλες οι πρέπουσες εξαιρέσεις.΄΄

Κλήθηκε και κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής μέχρι σήμερα σημαντικός αριθμός μαρτύρων μεταξύ των οποίων πρώην Υπουργοί, ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, τραπεζίτες και άλλοι. Πολλοί ζήτησαν όπως πριν υποβληθούν σε εξέταση από την Ερευνητική Επιτροπή, να καταθέσουν εγγράφως τις θέσεις τους. Τους εξηγήθηκε ότι αντικείμενο της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων τα οποία η Επιτροπή κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της, ως διαγράφεται στους όρους εντολής και, διευκρινίζεται στην ενδιάμεση απόφαση της πλειοψηφίας, της 25ης Ιουνίου, 2013.

Ο κ. Χριστόφιας προσήλθε στο εδώλιο του μάρτυρα και μετά τη βεβαίωση που έδωσε να πει στην Ερευνητική Επιτροπή την αλήθεια, διευκρίνισε ότι έχει ετοιμάσει έγγραφο στο οποίο εκθέτει τις απόψεις του επί παντός θέματος που αφορά στο αντικείμενο της έρευνας. Του εξηγήθηκε όπως και σε προηγούμενους μάρτυρες, ότι σκοπός της προσέλευσής του είναι η εξέτασή του από την Ερευνητική Επιτροπή, και ότι μετά το πέρας της εξέτασης, μπορεί να προβεί στην κατάθεση του εγγράφου και στην ανάγνωσή του η οποία, όπως ο ίδιος ανέφερε, θα διαρκέσει ενάμιση ώραν.

Ο κ. Χριστόφιας ανέφερε ότι είναι έτοιμος να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής, εφόσον αυτές του υποβληθούν γραπτώς μαζί με το δικαίωμα να τις απαντήσει επίσης γραπτώς. Του υπεδείχθη ότι αυτό δεν είναι εφικτό και ότι υπέχει υποχρέωση βάσει των προαναφερθεισών διατάξεων του Νόμου να απαντήσει προφορικά στις ερωτήσεις οι οποίες θα του υποβληθούν. Απάντησε εμφαντικά ότι δεν είναι διατεθειμένος να υποβληθεί σε προφορική εξέταση από την Επιτροπή.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χριστόφιας δήλωσε ότι ΄΄ Εγώ δεν είμαι ο οποιοσδήποτε μάρτυρας’’, ζητώντας κατ΄ ουσίαν ειδική μεταχείριση.

Το Άρθρο 28.1 του Συντάγματος προβλέπει:

΄΄Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και μεταχειρίσεως.΄΄

Το Άρθρο 28.1 ενσωματώνει τις θεμελιώδεις αρχές της ισονομίας, ισοπολιτείας και ισοκρατίας΄΄, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας.

Η συμπεριφορά του κυρίου Χριστόφια, δεν μπορεί παρά να χαραχτηριστεί ως ασύγγνωστη, απαξιωτική των θεσμών και της ευνομίας.

Πέραν τούτου δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε την άρνηση του κ. Χριστόφια ως παραβίαση του καθήκοντος το οποίο επιβάλλει το Άρθρο 7(γ) του Κεφ. 44 του Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου. Το Άρθρο 7(ε) παρέχει δικαίωμα στην Ερευνητική Επιτροπή να επιβάλει πρόστιμο σε πρόσωπο αρνούμενο να καταθέσει μέχρι 2 χιλιάδες Ευρώ. Η επιβολή προστίμου συνιστά ποινή. Σύμφωνα με την απόφαση της πλειοψηφίας, δεν παρέχεται δικαίωμα στην Ερευνητική Επιτροπή απόδοσης ποινικής ευθύνης. Το άρθρο αυτό πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής σύμφωνα με το δικαιϊκό πλαίσιο ως διαπιστώνεται στον προαναφερθείσα απόφαση. Ως εκ τούτου, δεν θα γίνει προσφυγή στις διατάξεις του.

Παραμένει, όμως, το θέμα άρνησης συμμόρφωσης του κύριου Χριστόφια με τις οδηγίες της Ερευνητικής Επιτροπής να καταθέσει προφορικά ενώπιον της. Εγείρεται θέμα ανυπακοής σε νόμιμη διαταγήν βάσει των προνοιών του άρθρου 137 του Ποινικού Κώδικα, και άλλων συναφών διατάξεων.

Δεν προβαίνουμε σε καμιά διαπίστωση επί του θέματος. Το θέμα θα παραπεμφθεί στον Γενικό Εισαγγελέα προς εξέταση.

Προς συμπλήρωση της απόφασης μας, θεωρούμε ορθό να καταγράψουμε τις απαντήσεις που δόθηκαν σε δύο παράπονα που υπέβαλε ο κύριος Χριστόφιας. Πρώτον, ότι ο κύριος Αθανάσιος Ορφανίδης, τέως Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, κλήθηκε να καταθέσει μετά τον ίδιον. Του εξηγήθηκε ότι ο κύριος Ορφανίδης διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ότι, όπως, διαβίβασε στην Ερευνητική Επιτροπή, του ήταν αδύνατο να έρθει στην Κύπρο στις 13/08/2013, την ημερομηνία που ορίστηκε για την ακρόαση της μαρτυρίας του. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήψης της μαρτυρίας του κυρίου Ορφανίδη μετατέθηκε για αύριο, 23/08/20013, πού ήταν δυνατή η προσέλευσή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλήση του κυρίου Χριστόφια εκδόθηκε στις 29/07/2013 προτού γίνει γνωστό στην Επιτροπή το κώλυμα του κυρίου Ορφανίδη.

Το δεύτερο παράπονο του κυρίου Χριστόφια είναι ότι η Ερευνητική Επιτροπή δεν ενέκρινε αίτημα του για μετάθεση της ημερομηνίας προσέλευσής του να καταθέσει μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Εξηγήθηκε στον κύριο Χριστόφια ότι η Ερευνητική

Η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, 2013 και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Γ. Μ. Πικής, Πρόεδρος

Α. Κραμβής, Μέλος

Η. Νικολάου, Μέλος