ΚΥΠΡΟΣ

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τούρκοι αποζημιώστε τους Ελληνοκύπριους

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τούρκοι αποζημιώστε τους Ελληνοκύπριους

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε σήμερα Ενδιάμεσο Ψήφισμα, με το οποίο καλεί την Τουρκία να πληρώσει τις αποζημιώσεις που επιδίκασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σε ελληνοκύπριους που έχασαν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα.

Στο Ενδιάμεσο Ψήφισμα υπενθυμίζεται ότι, με την απόφαση του ΕΔΑΔ στις 18 Δεκεμβρίου 2009, η Τουρκία είχε υποχρεωθεί να καταβάλλει από 8.000 ευρώ σε όλους τους δικαιούχους περιουσιών στα κατεχόμενα, που περιλαμβάνονταν στην ομαδική προσφυγή «Βαρνάβα κατά Τουρκίας» και να επιβαρυνθεί με τα δικαστικά έξοδα και δαπάνες.

Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά της λύπη για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί ακόμη με αυτή την υποχρέωση και την προτρέπει να πληρώσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τα ποσά που επιδικάσθηκαν στους δικαιούχους ελληνοκύπριους μαζί με τους τόκους υπερημερίας που οφείλονται.