ΚΥΠΡΟΣ

Ευκαιρία εργασίας για 3.400 Κύπριους στην Αγγλία

Ευκαιρία εργασίας για 3.400 Κύπριους στην Αγγλία

Η EY Κύπρου θα καλύψει 3.400 νέες θέσεις εργασίας στην Αγγλία, με Κύπριους.

Εντός των επόμενων εβδομάδων, η EY Κύπρου σε συνεργασία με το γραφείο της ΕΥ στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα οργανώσει μια σειρά από συνεντεύξεις για την επιλογή και συμπλήρωση αυτών των θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον εξής σύνδεσμο: www.ey.com/UK/en/Careers/Experienced/Joining-EY/Assurance.

Η EY ψηφίστηκε πρόσφατα ως ο πιο ελκυστικός εργοδότης στον τομέα επαγγελματικών υπηρεσιών διεθνώς και δεύτερος πιο ελκυστικός εργοδότης συγκεντρωτικά, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της Universum, " TheWorld'sMostAttractiveEmployers".

ΠΗΓΗ ΣΙΓΜΑ