ΚΥΠΡΟΣ

Alvarez & Marsal: Ατυχή όσα συμβαίνουν στν Κύπρο

Alvarez & Marsal: Ατυχή όσα συμβαίνουν στν Κύπρο

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοίνωσε ότι ο οίκος Alvarez & Marsal την έχει ενημερώσει ότι είναι διατεθειμένος να θέσει στην πλήρη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής ανακεφαλαιοποίησης.

Ο οίκος έχει, επίσης, ενημερώσει την ΚΤΚ ότι, κατά τη γνώμη τους, τα γεγονότα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, σε σχέση με την αμοιβή ανακεφαλαιοποίησης, είναι ατυχή.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι ο οίκος Alvarez & Marsal την έχει ενημερώσει ότι είναι διατεθειμένος να θέσει στην πλήρη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής ανακεφαλαιοποίησης.

Ο οίκος έχει, επίσης, ενημερώσει την ΚΤΚ ότι, κατά τη γνώμη τους, τα γεγονότα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, σε σχέση με την αμοιβή ανακεφαλαιοποίησης, είναι ατυχή.

πηγη Ikypros