Τρόικα: Επιμένει στις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων στη Κύπρο

Τρόικα: Επιμένει στις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων στη Κύπρο

Αμετακίνητη είναι η Τρόικα στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων, καθώς από την πρώτη μέρα καθόδου της στην Κύπρο έθεσε κατά προτεραιότητα την πλήρη ιδιωτικοποίηση της CYTA, της ΑΗΚ και των εμπορικών δραστηριοτήτων της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Με τη θέση για πλήρη ιδιωτικοποίηση, ο έλεγχος των επιχειρήσεων αυτών περνά στα χέρια τού ιδιωτικού τομέα, με τέτοιο ποσοστό, ώστε να ισχυροποιείται ο έλεγχός τους από τους ιδιώτες στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι, εάν χρειαστεί, θα επενδύσουν κεφάλαια, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν ισχυρή άποψη στα θέματα της διαχείρισης και διεύθυνσης των Οργανισμών.

Ο τύπος ιδιωτικοποίησης που ευνοείται από την Τρόικα είναι βασισμένος στη βρετανική εμπειρία, στην οποία βασίστηκαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ακολούθησαν τη Βρετανία.

Πως θα γίνουν

Σύμφωνα με τη μελέτη της PWC, που παραδόθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να γίνουν με τους πιο κάτω τρόπους:

*Πρώτο, μέσω της πώλησης μέρους ή του 100% των μετοχών κρατικών επιχειρήσεων.

*Δεύτερο, με της ιδιωτικοποιήσεις των δραστηριοτήτων των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρικής ενέργειας, της μεταποίησης και των μεταφορών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ε.Ε. έχουν υιοθετήσει και τις δύο μεθόδους, δηλαδή με δημόσια προσφορά μετοχών και με πώληση μέσω ιδιωτικής συναλλαγής. Το σκεπτικό για τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου για την κάθε ιδιωτικοποίηση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε συνδυασμός μεθόδων ιδιωτικοποίησης για τις εταιρείες.

πηγη ΣΙΓΜΑ