ΚΥΠΡΟΣ

Κομισιόν κατά Κύπρου για την αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών

Κομισιόν κατά Κύπρου για την αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών

Η Κομισιόν προειδοποιεί πως η Κύπρος οφείλει να εφαρμόσει την οδηγία σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η επονομαζόμενη «3η ταχυδρομική οδηγία» έπρεπε να είχε μεταφερθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από τα 11 κράτη μέλη που είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρατείνουν την προθεσμία μεταφοράς. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει τις απαιτούμενες διατάξεις.

Η διαδικασία έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης και αν εντός δύο μηνών δεν κοινοποιηθούν μέτρα που να συνεπάγονται τον τερματισμό της παράβασης του δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ.

πηγη ΣΙΓΜΑ