ΚΥΠΡΟΣ

Αναμονή για τον περί ατόμων με αναπηρίες νόμο στην Κύπρο

Αναμονή για τον περί ατόμων με αναπηρίες νόμο στην Κύπρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας συνέχισε σήμερα τη συζήτηση επί του αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου για τα άτομα με αναπηρίες, που στοχεύει στην παροχή διευκολύνσεων προς τα άτομα αυτά στο χώρο της απασχόλησης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανδρέα Φακοντή, στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής, διαφάνηκε ότι η Κυβέρνηση διαφωνεί στο σημείο όπου ο συγκεκριμένος νόμος θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.

Ο κ. Φακοντής ανέφερε ότι «η Επιτροπή αποφάσισε να κάνει κάποιες μικρές αλλαγές στο νόμο και να παραπέμψει στη Νομική Υπηρεσία τη διαφορά που υπάρχει για να γνωμοδοτήσει εντός δεκαπέντε ημερών» και να επανέλθει σε λίγες εβδομάδες όταν θα έχει τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας προκειμένου να ληφθούν τελικές αποφάσεις από τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης δήλωσε ότι στην κυπριακή νομοθεσία υπάρχουν εμπόδια στην εργοδότηση αναπήρων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τα οποία σχετίζονται με την υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει διευκολύνσεις στα άτομα με αναπηρίες.

«Από το 2007 προσπαθώ αυτά τα εμπόδια να αρθούν», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι στη σημερινή συνεδρίαση από πλευράς της Κυβέρνησης αναφέρθηκε ότι συμφωνεί με την άρση των εμποδίων και των εφαρμογή μέτρων που να διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρίες, αλλά μόνο στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, στην πρόταση νόμου υπάρχει πρόνοια βάσει της οποίας αν τα μέτρα για διευκόλυνση των αναπήρων προκαλούν «δυσανάλογο βάρος» στον εργοδότη, δεν είναι υποχρεωμένος να τα εφαρμόζει.

«Αυτό είναι λάθος και κάνω έκκληση προς τους δύο Υπουργούς (Οικονομικών και Εργασίας) να το ξανασκεφτούν και να αλλάξουν την πολιτική τους θέση», ώστε να ψηφιστεί το συντομότερο η νομοθεσία και να διευκολύνεται η εργασιακή παρουσία των ατόμων με αναπηρίες, ανέφερε ο κ. Περδίκης.