Στο «κόκκινο» τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο

Στο «κόκκινο» τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο

Στην επικαιρότητα βρίσκεται το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς χιλιάδες δάνεια ιδιοκατοίκησης βρίσκονται στο «κόκκινο», σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2013.

Σημειώνεται ότι στην πλειοψηφία τους, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αφορούν επιχειρήσεις, εντούτοις, σημαντικό μέρος των εν λόγω δανείων (και συγκεκριμένα γύρω στα €10 από τα €24 δις αφορά στα νοικοκυριά.

Από τα στοιχεία της Κεντρικής προκύπτει εξάλλου ότι περίπου τρεις στους δέκα δανειολήπτες δεν εξυπηρετούν τις δόσεις των δανείων για τις κατοικίες τους.