Το επικαιροποιημένο μνημόνιο της Κύπρου

Το επικαιροποιημένο μνημόνιο της Κύπρου

Ετοιμάστηκε το επικαιροποιημένο μνημόνιο από τους διεθνείς δανειστές μας, μετά και την 3η αξιολόγηση του κυπριακού προγράμματος. Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αλλαγές.

Στο επικαιροποιημένο κείμενο, γίνονται αναφορές στην πρόοδο του κυπριακού προγράμματος και τα αποτελέσματα της τρίτης αξιολόγησης.

Ιδιωτικοποιήσεις

Aναφέρεται ξεκάθαρα ότι η θέσπιση του νόμου περί ιδιωτικοποιήσεων είναι προϋπόθεση για την αποδέσμευση της επόμενης δόσης. Στόχος είναι το κράτος να εισπράξει 1 δις ευρώ εντός του πενταετούς προγράμματος και άλλα 400 εκ. μέχρι το τέλος του 2018. Προσθτίθεται επίσης ότι οι επικεφαλής των ημικρατικών οργανισμών που θα αναλάβουν τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων θα πρέπει να διοριστούν μέχρι το τέλος Μαρτίου και θα πρέπει να ετοιμάσουν το σχετικό σχέδιο πριν το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2014. Σε ότι αφορά το τελικό σχέδιο και τις νομοθεσίες, το χρονοδιάγραμμα λήγει τέλη Σεπτεμβρίου. Προνοείται επίσης η επανεκτίμηση των ακινήτων μέχρι τα μέσα του 2014, ώστε οι νέες εκτιμήσεις να εφαρμοστούν το αργότερο το 2015.

Συνταξιοδοτικό και κοινωνικές παροχές

Μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας αναμένονται μέχρι την 1η Ιουλίου του 2014, όπου οι αρχές καλούνται να εφαρμόσουν συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό θα γίνει με την συγχώνευση διαφόρων κοινωνικών παροχών, την κατάργηση κάποιων άλλων, την καλύτερη στόχευση και την ενσωμάτωση τους στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης κίνητρα εργασίας προς ανεξαρτητοποίηση από το σύστημα κοινωνικών παροχών.

Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Σε ότι αφορά τις τράπεζες, το μνημόνιο αναφέρει ότι οι τράπεζες οι οποίες εφαρμόζουν σχέδια αναδιάρθρωσης θα πρέπει να υποβάλλουν τριμηνιαίες εκθέσεις που περιγράφουν την πρόοδο στην εφαρμογή των σχεδίων, ξεκινώντας από τον ερχόμενο Απρίλιο. Οι εκθέσεις αυτές θα αξιολογούνται από το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα των προβληματικών δανείων και τη διαχείριση κινδύνων γενικότερα, αφού όπως αναφέρεται η Κεντρική Τράπεζα θα ασκεί ελέγχους σε ότι αφορά την αναδιάρθρωση τους. Τόσο για την Τράπεζα Κύπρου, όσο και για τον Συνεργατισμό, θα δοθεί η απαραίτητη στήριξη από εμπειρογνώμονες. Eπιπλέον μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου θα πρέπει να είναι σε εφαρμογή η νέα αυστηρότερη οδηγία της ΚΤΚ για την παραχώρηση δανείων.

Σε ότι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής, συμπεριλαμβανομένου του 18% που κατέχει η Τράπεζα Κύπρου, υπάρχει χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Μάρτιο, την πώληση τους θα αναλάβουν εξωτερικοί και κατάλληλα καταρτισμένοι σύμβουλοι. Το τελικό σχέδιο πώλησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο σε διαβούλευση με την ΕΚΤ και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Στην Ελληνική Τράπεζα, μετά την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση της, η διοίκηση καλείται να καταθέσει μέχρι το τέλος Μαρτίου, ένα επιχειρηματικό πλάνο το οποίο θα καλύπτει την περίοδο μέχρι το τέλος του 2015.

Σε ότι αφορά το ζήτημα του διαμεσολαβητή, το οποίο μέχρι σήμερα είναι μετέωρο, οι δανειστές καλούν σε κατάληξη του ζητήματος μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Εκποιήσεις

Το επικαιροποιημένο μνημόνιο βάζει περισσότερη πίεση στους δανειολήπτες σε ότι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αφού πέραν της οδηγίας που υπήρχε από την Κεντρική Τράπεζα, οι δανειστές μιλούν πλέον για επανεξέταση του ζητήματος και ψήφιση νομοθεσίας επί τούτου.

Δημοσιονομικά

Σε ότι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους, γίνεται αναθεώρηση, όμως ο βασικός στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2017 και 4% το 2017 παραμένει ο ίδιος.

Για το 2014, το πρωτογενές έλλειμμα προβλέπεται να είναι σημαντικά χαμηλότερο αφού θα περιοριστεί στα 277 εκ ευρώ, ή στο 1,8%, έναντι 483 εκ. ευρώ ή 3% του ΑΕΠ που ήταν στην περασμένη πρόβλεψη. Για το 2015 το πρωτογενές έλλειμμα υπολογίζεται στο 2,1% ή 340 εκ. ευρώ και για το 2016 προβλέπεται για πρώτη φορά πλεόνασμα της τάξης του 1%.

Σε ότι αφορά το ΓΕΣΥ, όπως γνωστοποιήθηκε και από τον Υπουργό Υγείας, ο οδικός χάρτης θα πρέπει να είναι έτοιμος μέχρι τον Απρίλιο, ενώ μέχρι τα μέσα του 2015 θα πρέπει να υλοποιηθεί η πρώτη φάση του και μέχρι τα μέσα του 2016 θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως.

Ενέργεια

Σε ότι αφορά τον τομέα της Ενέργειας, μέσω του μνημονίου η τρόικα ζητεί τη διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής για αναδιοργάνωση του τομέα στην Κύπρο, η οποία θα υποβληθεί υπό τη μορφή μιας συνοπτικής έκθεσης η οποία θα παραδοθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται και ενημέρωση για το σχέδιο εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου, δηλαδή μια τεχνοοικονομική μελέτη για το τερματικό υγροποίησης καθώς και άλλες επενδύσεις στον τομέα, όπως και ένα κατάλληλο πλαίσιο για τις πωλήσεις φυσικού αερίου στην εγχώρια και εξωτερική αγορά.

πηγη ΣΙΓΜΑ

Διαβάστε επίσης

Eurogroup: Oι κυπριακές επιδόσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες