ΥΠΟΙΚ Κύπρου: Έκτακτη καταβολή επιδόματος τέκνου

ΥΠΟΙΚ Κύπρου: Έκτακτη καταβολή επιδόματος τέκνου

Στην έκτακτη καταβολή του επιδόματος τέκνου σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες για το 2014 προχωρεί το Υπουργείο Οικονομικών.

 Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών πληροφορεί τις τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν επίδομα τέκνου σε μηνιαία βάση, ότι για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο θα τους καταβληθεί το επίδομα, βάσει των στοιχείων της περσινής αίτησής τους, με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους να μην ξεπερνά τις €39.000.

Το επίδομα για τους πιο πάνω μήνες θα καταβληθεί έκτακτα καθότι, όπως είναι γνωστό, η σχετική νομοθεσία προνοεί την καταβολή επιδόματος τέκνου σε δικαιούχους, μετά την παρέλευση του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους.

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη ότι από το μήνα Απρίλιο και μετέπειτα, η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων θα συνεχίσει να καταβάλλει επίδομα τέκνου σε μηνιαία βάση μόνο στις οικογένειες, οι οποίες υπέβαλαν νέα αίτηση και αυτή έχει εξεταστεί, καλούνται όπως, τόσο οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα όσο και οι μονογονεϊκές οικογένειες, υποβάλουν το συντομότερο δυνατό την αίτησή τους, ώστε να αποφευχθεί καθυστέρηση στην πληρωμή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν αιτήσεις από τα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, από το γραφείο εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: http://www.mof.gov.cy.