ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Κοινή ανακοίνωση για τη συμφωνία

Κύπρος: Κοινή ανακοίνωση για τη συμφωνία

Τη συμφωνία με τις κυπριακές Αρχές για τις πολιτικές, που «θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης», καταγράφουν, με κοινή ανακοίνωσή τους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «το πρόγραμμα της Κύπρου επιδιώκει να διασφαλίσει την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας για τη διατήρηση της ευημερίας του πληθυσμού, με την αποκατάσταση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, την ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και την υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ομάδες προσωπικού της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ επισκέφθηκαν τη Λευκωσία από τις 14 μέχρι τις 25 Ιουλίου για την πέμπτη αξιολόγηση του κυπριακού οικονομικού προγράμματος, το οποίο υποστηρίζεται από τη χρηματοδοτική συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και το ΔΝΤ».

Όπως αναφέρεται, «επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τις πολιτικές που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης. Οι Αρχές συνέχισαν να πληρούν τους δημοσιονομικούς στόχους με σημαντικό περιθώριο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα της συνετής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι τράπεζες προχωρούν με τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους και άντλησης κεφαλαίων, ενώ η εποπτική παρακολούθηση των ενεργειών τους, αλλά και οι επιχειρησιακές δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν βελτιωθεί. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προχωρούν. Οι Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα μεταρρύθμισης κοινωνικής πρόνοιας που προβλέπει εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα για όλους εκείνους που έχουν ανάγκη και έλαβαν μέτρα για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, ενίσχυσαν τις εξουσίες της διοίκησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής».

Στη συνέχεια, επισημαίνεται ότι «οι μακροοικονομικές προοπτικές παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες σε σχέση με την τέταρτη αξιολόγηση. Η παραγωγή το 2014 αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4,2%, με την ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού να απορροφά τις αδύναμες δραστηριότητες σε άλλους τομείς. Η ανεργία παραμένει πολύ υψηλή, αν και αναδύονται σημάδια σταθεροποίησης. Η ανάπτυξη το 2015 προβλέπεται να είναι 0,4%, με την ανάκαμψη περιορίζεται από το υψηλό επίπεδο του χρέους του ιδιωτικού τομέα. Οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί, σε σχέση με τους περιορισμούς στην παροχή πίστωσης, καθώς και για τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία».

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι «η αναστροφή της αυξητικής τάσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση της πιστοληπτικής ικανότητας, της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θέτοντας σε εφαρμογή, χωρίς καθυστέρηση, ένα αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο για τον αποκλεισμό και την αφερεγγυότητα, είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση κατάλληλων κινήτρων στους οφειλέτες και στους δανειστές, για τη μείωση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω το εποπτικό πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χρέους. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες από τις τράπεζες να αντλήσουν κεφάλαια από τις ιδιωτικές αγορές, είναι ευπρόσδεκτες. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει επίσης να συμβάλουν στην ομαλή μετάβαση προς τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό μετά την ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής συνολικής αξιολόγησης και θα πρέπει επομένως να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών σε κρίσεις και την ικανότητα για την αναβίωση της χορήγησης δανείων».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι τράπεζες και ο τομέας των συνεταιριστικών θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους. Περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, εξασφαλίζοντας σταθερή χρηματοδότηση, ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων και βελτίωση της διακυβέρνησης, αποτελούν βασικά συστατικά για έναν υγιή τραπεζικό τομέα που μπορεί να στηρίξει την οικονομία και να επιτρέψει τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Οι Αρχές έχουν ακολουθήσει μια προσεκτική δημοσιονομική πολιτική, η οποία βοήθησε την υπερκάλυψη των δημοσιονομικών στόχων με συνέπεια. Αυτή η προσεκτική προσέγγιση θα πρέπει να συνεχιστεί υπό το φως ορισμένων κινδύνων. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα πρέπει να βασιστεί σε συντηρητικά σενάρια, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική ουδετερότητα της νέας μεταρρύθμισης για το σύστημα πρόνοιας και να εκπληρωθεί με ομαλό τρόπο ο στόχος για μεσοπρόθεσμο πρωτογενές πλεόνασμα 4% του ΑΕΠ το 2018, που θα θέσει το δημόσιο χρέος σε σταθερή πτωτική πορεία».

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, «οι Αρχές (της Κύπρου) θα πρέπει να διατηρήσουν τη δυναμική των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Με την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, οι Αρχές πρέπει να επικεντρωθούν στην εφαρμογή του για να διασφαλιστεί ότι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού θα προστατεύονται κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Θα πρέπει επίσης να προωθήσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της φορολογικής διοίκησης με τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την ενοποίηση των δύο φορολογικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο μιας ενιαίας αποτελεσματικής διοίκησης. Αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί από συνεχιζόμενες προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαχείρισης του δημόσιου χρέους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους».

Τέλος, αναφέρεται ότι «η έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων είναι απαραίτητη ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στον οικονομικό τομέα, η προσέλκυση επενδύσεων και η μείωση του δημόσιου χρέους. Δεδομένων ακόμη των συνεχιζόμενων υψηλών κινδύνων, η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή της πολιτικής παραμένει ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος».

Διαβάστε επίσης:

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης κάλεσε στο προεδρικό την τρόικα