ΚΥΠΡΟΣ

Σύνταξη χηρείας και στους άνδρες στη Κύπρο

Σύνταξη χηρείας και στους άνδρες στη Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι το ζήτημα θα συζητηθεί ξανά στην Επιτροπή στις αρχές του επόμενους έτους.

Προς ρύθμιση φαίνεται να οδεύει το θέμα της καταβολής σύνταξης χηρείας στους άνδρες, όπως προκύπτει από τη συζήτηση που διεξήχθη σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αντρέα Φακοντή, "όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες τάσσονται θετικά, όπως και η Κυβέρνηση, για ρύθμιση του ζητήματος", έχει γίνει αναλογιστική μελέτη και κατατέθηκαν δύο σενάρια τα οποία θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα επανέλθουν ενώπιον της Επιτροπής στις αρχές του 2015 για λήψη τελικών αποφάσεων.

Βάσει του πρώτου σεναρίου θα υπάρξει αύξηση των εισφορών κατά 0,8%, η οποία θα καταμεριστεί στους κοινωνικούς εταίρους - εργοδότες, εργαζόμενους και Κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι η αναλογιστική μελέτη δεν έχει καλύψει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για σύνταξη χηρείας από άνδρες που είναι ήδη χήροι. Αυτό εξυπακούεται ότι πιθανόν το ποσοστό της εισφοράς να χρειαστεί να αυξηθεί ελαφρώς, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Το δεύτερο σενάριο, που φαίνεται, σύμφωνα με τον κ. Φακοντή, ότι προκρίνεται τουλάχιστον από τους κοινωνικούς εταίρους, είναι η παραχώρηση σύνταξης ίσης με το 72,5%, του αθροίσματος της σύνταξης χηρείας και της σύνταξης γήρατος. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μειωθούν οι συντάξεις των υφιστάμενων δικαιούχων.

Ροή Ειδήσεων