ΚΥΠΡΟΣ

Kομισιόν: Πράσινο φως για την κρατική ενίσχυση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Kομισιόν: Πράσινο φως για την κρατική ενίσχυση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Την θετική απόφαση για την συμπληρωματική κρατική ενίσχυση ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (Cooperative Central Bank Ltd.Η) και των θυγατρικών της, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Κομισιόν στις Βρυξέλλες.

Η γενική διεύθυνση ανταγωνισμού, μετά από λεπτομερή εξέταση των δεδομένων, έκρινε ότι “τα πρόσθετα μέτρα αναδιάρθρωσης που η τράπεζα δεσμεύθηκε να εφαρμόσει θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά της μακροπρόθεσμα, καθώς και την ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού”.

Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα ασυμβατότητας και η χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί να προχωρήσει.

Η αρμόδια επίτροπος ανταγωνισμού Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε αναφέρει πως “η συνεχής χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε μια τράπεζα, τη στιγμή που οι ανταγωνιστές της ανταγωνίζονται με τις δικές τους δυνάμεις βρίσκοντας κεφάλαια στην αγορά, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας η αναδιάρθρωση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ώστε στο μέλλον να μπορεί να καλύψει ενδεχόμενες κεφαλαιακές ανάγκες της συγκεντρώνοντας χρήματα από ιδιώτες επενδυτές. Έτσι, θα είναι σε θέση να συμβάλει στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας σε βιώσιμη βάση”.

Η Κομισιόν ενημέρωσε τον Τύπο πως “η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και οι θυγατρικές της, τα λεγόμενα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα (που συναποτελούν τον «συνεργατικό όμιλο») επικεντρώνονται στη συγκέντρωση εγχώριων καταθέσεων και τη χορήγηση δανείων σε κατοίκους της Κύπρου”.

Η αρμόδια γενική διεύθυνση συνυπολόγισε πως λόγω της βαθιάς ύφεσης τα μη κόκκινα δάνεια (NPLs) πολλαπλασιάστηκαν, έγινε μια πρώτη ανακεφαλαιοποίηση από τον ESM ύψους 1,5 δις (εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2014) και ως εκ τούτου το δημόσιο βρέθηκε να κατέχει το 99% των μετοχών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, “η οποία με τη σειρά της απέκτησε έλεγχο επί των προηγουμένως ανεξάρτητων συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων”, αναφέρει η Κομισιόν.

Με βάση το πλάνο εξυγίανσης ο αριθμός των ανεξάρτητων συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 18 από τα 90 και ο όμιλος δημιούργησε μια εσωτερική υπηρεσία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), διαπίστωσε ότι “οι προβλέψεις σε σχέση με το μέγεθος του χαρτοφυλακίου της μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν ανεπαρκής”.

Το αποτέλεσμα ήταν τελικά να χρειαστεί άλλα 175 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί από ιδιώτες, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Ως εκ τούτου το νέο “Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης της Κύπρου”, το οποίο χρηματοδοτείται με εισφορές του τραπεζικού τομέα και ανακεφαλαιοποιεί τράπεζες με αντάλλαγμα κοινές μετοχές, χρειάστηκε να παρέμβει. Ο δε μέτοχος της εταιρείας (δηλαδή το δημόσιο) κατέβαλε στο κόστος της αναδιάρθρωσης “σύμφωνα με τις αρχές επιμερισμού των βαρών”, αναφέρει η εισήγηση της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης.

Από την έρευνα της Κομισιόν προέκυψε ότι “η πρόσθετη κρατική ενίσχυση πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωματικά μέτρα αναδιάρθρωσης”, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τράπεζα θα είναι βιώσιμη χωρίς και στο μέλλον, ενώ δεν δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η δέσμευση της Κύπρου “είτε να εισαγάγει τις μετοχές του συνεργατικού ομίλου στο χρηματιστήριο είτε να πωλήσει ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων σε εύρωστους επενδυτές θα αποκαταστήσει την πρόσβαση της τράπεζας στις κεφαλαιαγορές και θα της επιτρέψει να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας με βιώσιμο τρόπο”, αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν.

Επιπλέον, ο όμιλος δεσμεύεται να προχωρήσει σε νέο εξορθολογισμό της δομής του, σε επιτάχυνση της ανάπτυξη κεντρικών τμημάτων διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και διαχείρισης κινδύνου και τέλος σε υλοποίηση σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ