Αυτά είναι τα επαγγέλματα με την περισσότερη ζήτηση – Ποιά είναι και πόσα άτομα θα εργοδοτήσουν

Αυτά είναι τα επαγγέλματα με την περισσότερη ζήτηση – Ποιά είναι και πόσα άτομα θα εργοδοτήσουν

Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία αποτελεσματικής και ευέλικτης αγοράς εργασίας.

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε το έργο της διενέργειας μακροχρόνιων προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης στην Κύπρο για δεκαετή περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ ολοκλήρωσε τη διενέργεια προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα της κυπριακής οικονομίας οι οποίες καλύπτουν τη δεκαετία 2017-2027.

 

Δείτε εδώ ποια επαγγέλματα έχουν ακόμα... ζωή