Πέντε νέες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο – Έως και €56 χιλιάδες ο μισθός!

Πέντε νέες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο – Έως και €56 χιλιάδες ο μισθός!

Νέες θέσεις εργασίας άνοιξαν στην Δημόσια Υπηρεσία στην Κύπρο.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πέντε κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616, 54.417, 56.218. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από τη συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Διαβάστε εδώ ποιες θέσεις είναι και τι μισθοί προβλέπονται