ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

«Ταύροι» οι ξένοι διαχειριστές για τα χρηματιστήρια

«Ταύροι» οι ξένοι διαχειριστές για τα χρηματιστήρια

Οι διαχειριστές κεφαλαίων δηλώνουν «ταύροι» για τις αγορές σε τέτοιο βαθμό που αντίστοιχος ήταν το Νοέμβριο του 2021.

Η πλειονότητα των fund managers πιστεύει τώρα ότι οι ΗΠΑ θα αποφύγουν την ύφεση. Η παγκόσμια έρευνα της Bank of America μεταξύ 245 fund managers που κατέχουν 624 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση κατέδειξε ότι η αισιοδοξία των διαχειριστών βρίσκεται τώρα στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων δυόμισι ετών, καθώς το 82% των επενδυτών αναμένει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και το 78% εκτιμά πως θα πραγματοποιηθούν δύο ή τρεις ή περισσότερες μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους 12 μήνες.

Το 78% των διαχειριστών κεφαλαίων πιστεύουν ότι είναι πλέον απίθανο η οικονομία των ΗΠΑ να μπει σε ύφεση, με περισσότερους από τους μισούς (56%) να αναμένουν μια κατάσταση ήπιας προσγείωσης και το 31% να αναμένει ένα σενάριο «μη προσγείωσης».

Ο δείκτης της Bank of America – ο οποίος εξετάζει τα επίπεδα μετρητών, την κατανομή μετοχών και τις προσδοκίες οικονομικής ανάπτυξης για να προσδιορίσει τα συναισθήματα των διαχειριστών κεφαλαίων για την οικονομία, έφτασε στα πρόσφατα υψηλά του 6, έχοντας σημειώσει απότομη άνοδο το προηγούμενο έτος από τα χαμηλά του 0,3 τον Οκτώβριο του 2022.