ΝΕΡΙΤ:Διευκρινίσεις για λίστα αξιολόγησης υποψηφίων που βγήκε παράνομα

ΝΕΡΙΤ:Διευκρινίσεις για λίστα αξιολόγησης υποψηφίων που βγήκε παράνομα

Η ΝΕΡΙΤ με ανακοίνωσή της, αναφέρεται στα ιντερνετικά δημοσιεύματα περί των «αποτελεσμάτων» της προκήρυξης για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα  η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα:

"Στην παρούσα φάση επεξεργασίας των στοιχείων από τον τεχνικό σύμβουλο, δεν υφίσταται καν ο προβλεπόμενος στην Προκήρυξη προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, ο οποίος θα καταρτισθεί μετά την επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους.

Η επαλήθευση αυτή θα γίνει με βάση τα στοιχεία που θα κληθούν να υποβάλουν όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι, προκειμένου να τεκμηριώσουν τόσο τα τυπικά τους προσόντα όσο – ιδίως – την προηγούμενη εμπειρία τους, σε θέση αντίστοιχη με αυτή για την οποία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, επισυνάπτοντας σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα, με επαρκή πεδία και χωρητικότητα, ψηφιακά (σκαναρισμένα) αντίγραφα αποδεικτικών των προσόντων που δήλωσαν στην αίτησή τους.

Ο πίνακας που δημοσιεύουν διάφορα ιστολόγια καταρτίσθηκε μηχανογραφικά, βάσει των δηλωθέντων από τους υποψηφίους προσόντων, και εγκαταστάθηκε σε δοκιμαστικό περιβάλλον. Η δε δημοσιοποίησή του είναι προϊόν προσπέλασης στο δοκιμαστικό περιβάλλον από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Αμέσως μετά την επαλήθευση/ τεκμηρίωση των μορίων, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην Προκήρυξη.

Η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ ερευνά το θέμα, για τον εντοπισμό των υπευθύνων της συγκεκριμένης ενέργειας. Είναι πάντως προφανές, ότι τόσο αυτοί, όσο και όποιοι τροφοδοτούν τη σχετική παραφιλολογία, όχι μόνο δεν θέλουν να συμβάλουν στην εξέλιξη αυτής της διαφανούς και ανοικτής διαδικασίας αλλά, αντιθέτως, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την υπονομεύσουν και να την ακυρώσουν. Από πλευράς μας, δεσμευόμαστε ότι οι προσπάθειές τους θα αποτύχουν και η διαδικασία θα συνεχισθεί απρόσκοπτα."