ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολλαπλές διακρίσεις της FAMAR στα Manufacturing Excellence Awards

Πολλαπλές διακρίσεις της FAMAR στα Manufacturing Excellence Awards

Η FAMAR, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ανάπτυξης, παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων (CDMO), ξεχώρισε για τις λύσεις και τις επιδόσεις της.

Η FAMAR, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ανάπτυξης, παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων (CDMO), ξεχώρισε για τις λύσεις και τις επιδόσεις της σε πολλούς επιμέρους τομείς της βιομηχανικής της δραστηριότητας, αποσπώντας στο πλαίσιο του θεσμού των Manufacturing Excellence Awards 2022, συνολικά 5 βραβεία για τις καινοτόμες επιχειρηματικές της πρακτικές.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έλαβε:

Gold Award στην κατηγορία «Αποτελεσματική Διοίκηση & Συστήματα Παραγωγής» για το έργο που υλοποίησε, σε συνεργασία με έναν από τους στρατηγικούς της πελάτες, με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης της νεότευκτης γραμμής συσκευασίας New Tube Filling Line.

Gold Award στην κατηγορία «Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Πολιτική» για την αποτελεσματικότητα των δράσεων περιβαλλοντικής πολιτικής που υλοποίησε με στόχο τη μείωση του ενεργειακού της κόστους, καθώς και τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα (CO2) κατά 30% μέχρι το 2030.

Silver Award στην κατηγορία «Καινοτομία & Δημιουργικότητα» για την ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου «Integrated System of Flash Audits: Innovation in Auditing» το οποίο αξιοποίησε δημιουργικά τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματά του οργανισμού για να καινοτομήσει στον τομέα διαχείρισης εσωτερικών επιθεωρήσεων, μεταμορφώνοντας μια παραδοσιακά νομοθετική και κανονιστική απαίτηση σε ένα μοντέρνο, ελκυστικό και ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο.

Silver Award στην κατηγορία «Υψηλή Ποιότητα», για τo έργο Quality Management Review as a Business Driving Tool, το οποίο είχε ως στόχο την βελτιστοποίηση της παρακολούθησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και τη διευκόλυνση διαδικασίας λήψης αποφάσεων, θέτοντας τα θεμέλια ενός ενοποιημένου και πλήρως συμμορφούμενου συστήματος στοχοθεσίας, αποτελεσματικότητας (Objectives & Key Results), και διοίκησης βάσει στόχων (Management by Objectives).

Bronze Award στην κατηγορία «Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων» για τα γρήγορα αντανακλαστικά και την προσαρμοστικότητα που επέδειξε στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, υιοθετώντας νέες διαδικασίες και εργαλεία προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και την άρτια και απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού.

Κάθε μια από αυτές τις διακρίσεις, έρχεται να επιβεβαιώσει τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των ανθρώπων της FAMAR, προκειμένου ο οργανισμός να μπορεί να προσαρμόζεται με ταχείς ρυθμούς στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται, παρέχοντας ευέλικτες και καινοτόμες λύσεις για την γρήγορη και ποιοτική κάλυψη των αναγκών των πελατών της.