ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκδοση ομολογιακού δανείου έως 12 εκ αποφάσισε η ΒΙΣ ΑΕ

Εκδοση ομολογιακού δανείου έως 12 εκ αποφάσισε η ΒΙΣ ΑΕ

Την έκδοση κοινού, μη μετατρέψιμου ομολογιακού δάνειου με εμπράγματη εξασφάλιση, ύψους έως 12.000.000 ευρώ, με σκοπό αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, αποφάσισε η συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΒΙΣ ΑΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 24/12.

Με την ίδια απόφαση, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, να ορίσει τους εκπροσώπους της, που θα υπογράψουν την σχετική σύμβαση με τα πιστωτικά ιδρύματα που θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με το δάνειο και τις εξασφαλίσεις αυτού.