ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεγράφη η σύμβαση για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ από τη Διεθνή Αναπτυξιακή Τράπεζα

Υπεγράφη η σύμβαση για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ από τη Διεθνή Αναπτυξιακή Τράπεζα

«Συμφωνία Έδρας» μεταξύ της Ελλάδας και της Διεθνούς Αναπτυξιακής Τράπεζας EBRD, η οποία ενεργοποιεί την εκκίνηση της δραστηριοποίησης στη χώρα μας, υπογράφηκε σήμερα στην Τιφλίδα της Γεωργίας από τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη και τους εκπροσώπους της τράπεζας.

Η Τράπεζα με την αριθμό 177/27-2-2015 Απόφαση του Συμβούλιου των Διοικητών της είχε αποφασίσει να αποδώσει στην Ελλάδα καθεστώς αποδέκτριας χώρας, προσωρινά και έως το 2020. Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 εκ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου, θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για την ελληνική οικονομία, καθώς μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας και στην ενίσχυση τόσο της ρευστότητας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ, όσο και της απασχόλησης.