ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από τον Απρίλιο η ψηφιακή υπογραφή και στο ΕΒΕΠ

Από τον Απρίλιο η ψηφιακή υπογραφή και στο ΕΒΕΠ

Από τον Απρίλιο ξεκινά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά να προσφέρει στις επιχειρήσεις-μέλη του, μία σύγχρονη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αυτή της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρός του Βασίλης Κορκίδης.

Υπενθυμίζεται ότι το βασικό πλεονέκτημα της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής είναι πως, μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphones, ipad, iphone), χωρίς τη διαρκή φύλαξη π.χ. μιας συσκευής USB, όπου συνήθως αποθηκεύονται τα κλειδιά κρυπτογράφησης. Επιπλέον, η απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή βρίσκεται υπό την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία της. Ακόμη, έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή και βασιζόμενη σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται, ως τέτοια, σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Η έκδοση της ψηφιακής υπογραφής γίνεται με τέσσερα απλά βήματα:
1. Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης "Ermis" (www.ermis.gov.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet και ηλεκτρονική επιλογή έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.
2. Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στο Ε.Β.Ε.Π. για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και έγκριση του αιτήματος.
3. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω της πύλης "Ermis".
4. Χρήση απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής από οποιαδήποτε συσκευή τελικού χρήστη (smartphone, tablet, ipad, laptop, desktop).

Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της υπηρεσίας/άδειας χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής θα είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων - μελών του στην ενεργοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής τους, το Ε.Β.Ε.Π. έχει δημιουργήσει ειδική «Ψηφιακή υπηρεσία» στο επιμελητήριο με εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα συνδράμει την κάθε επιχείρηση-μέλος στην απόκτηση και χρήση της άυλης ψηφιακής υπογραφής.

Τμήμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων δημιουργείται στο ΕΒΕΠ
Επίσης, όπως γνωστοποίησε ο κ. Κορκίδης, λόγω της ιδιαιτερότητας του επιμελητηρίου να εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων επικουρικών στην ελληνική ακτοπλοΐα και ποντοπόρο ναυτιλία, που δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν στη λειτουργία του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, η δημιουργία ενός νέου, εξειδικευμένου τμήματος για τις ναυτιλιακές δραστηριότητες και τη Ναυπηγοεπισκευή. Σημειώνεται ότι, ο Ρυθμιστικός Νόμος 3419/2005, που προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου τμήματος σε ένα «μικτό Επιμελητήριο», όπως το Ε.Β.Ε.Π., απαιτεί τουλάχιστον 200 επιχειρήσεις και επικαιροποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των 3 υποχρεωτικών τμημάτων του, όπως εμπορικό, μεταποίησης και υπηρεσιών.

Σχετικές ειδήσεις