Φτωχότεροι κατά 75,4% οι ψαράδες την τελευταία δεκαετία

Μειωμένη, σε ποσοστό 54,6%, με αντίστοιχη μείωση και στην αξία των εμπορικών αλιευμάτων, καταγράφεται στο διάστημα 2006 - 2015 η αλιευτική παραγωγή στη λίμνη Βιστωνίδα, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα που παρουσίασαν επιστήμονες του Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.
Φτωχότεροι κατά 75,4% οι ψαράδες την τελευταία δεκαετία
1'

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 10ης Διεθνούς Έκθεσης για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία "Zootechnia".

Η Βιστωνίδα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες σε έκταση λίμνες στην Ελλάδα με σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή, χαρακτηριζόμενη και ως καίριο και σημαντικό οικοσύστημα. Η κύρια ενασχόληση των ανθρώπων που διαμένουν στις όχθες της λίμνης Βιστωνίδας είναι η αλιεία. Σκοπός της έρευνας ήταν η απεικόνιση της λίμνης (τα φυσικοχημικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, κλίμα και η βιοποικιλότητα), η αλιευτική παραγωγής της για την τελευταία δεκαετία 2006-2015, καθώς και η διαχείριση της από τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό.

Αναφορικά με τον αλιευτικό συνεταιρισμό, τα μέλη που συμμετείχαν σε αυτόν το 2015 έφθασαν σε 55, όταν το 1960 έφθαναν σε 86. Η μείωση, όπως επισημάνθηκε, οφείλεται στη μη εκδήλωση ενδιαφέροντος των νέων για ενασχόληση τους με την αλιεία, λόγω και της μείωσης του εισοδήματος των μελών του Αλιευτικού Συνεταιρισμού κατά 75,4% στη τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με μέλη του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Βιστωνίδας, και όπως προκύπτει από την έρευνα, η κρατική μέριμνα μέσω ενός προγράμματος με στόχο τη βελτίωση της αλιείας στην λίμνη (τεχνικά έργα, μηχανολογικός εξοπλισμός, ενημέρωση) για αποτροπή του ευτροφισμού της, αλλά και η αξιοποίηση στο έπακρο των χειμαδιών των ψαριών, θα δώσουν τη λύση για αύξηση της ετήσιας αλιευτικής παραγωγής και τους εισοδήματος των μελών του Συνεταιρισμού.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή