ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δείτε για πόσα χρήματα βγαίνει στο «σφυρί» η πτωχευμένη ΑΓΝΟ

Δείτε για πόσα χρήματα βγαίνει στο «σφυρί» η πτωχευμένη ΑΓΝΟ

ΑΓΝΟ | Ειδήσεις: Σε αναγκαστικό πλειστηριασμό οδηγείται τρία χρόνια μετά το οριστικό κλείσιμό της η γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, το σύνολο της άλλοτε ισχυρής γαλακτοβιομηχανίας στη Βόρεια Ελλάδα βγαίνει στις 07/12/2017 στο «σφυρί», με αρχική τιμή προσφοράς τα 18,821 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας για ποσό όχι κατώτερο των 500.000 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, το ενδιαφέρον για την αγορά της ΑΓΝΟ αναμένεται μάλλον υποτονικό, καθώς παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως το τίμημα της εξαγοράς είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη εκποίησης της επιχείρησης, Η κατακύρωση θα γίνει σε εκείνον που θα προσφέρει την πιο συμφέρουσα προσφορά, ενώ ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί θα εμφανισθεί ενώπιον της συμβολαιογράφου προκειμένου να συνταχθεί και υπογραφεί η πράξη μεταβίβασης του συνόλου της επιχείρησης, υπό τη διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης καταβολής ολόκληρου του τιμήματος.

O πλειοδότης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα εφάπαξ εντός 60 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την κατακύρωση. Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος μπορεί αντί της εφάπαξ καταβολής, με γραπτή δήλωση του προς τη σύνδικο μέχρι την ημέρα της κατακυρώσεως, να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος σε δύο άτοκες δόσεις, δηλαδή ποσό 10 εκατ. ευρώ εντός προθεσμίας 60 ημερών και το υπόλοιπο ποσό εντός προθεσμίας 90 ημερών.

Σημειώνεται πως η ΑΓΝΟ είχε υπαχθεί από το Μάρτιο του 2014 στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, αναστέλλοντας κάθε παραγωγική δραστηριότητα ενώ το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου προχώρησε σε απολύσεις του προσωπικού της.