Προσλήψεις στο Δημόσιο: Πού ανοίγουν 10.000 θέσεις μονίμων

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Πού ανοίγουν 10.000 θέσεις μονίμων

Τουλάχιστον 10.000 προσλήψεις με προτεραιότητα στους τομείς Υγείας και Παιδείας περιλαμβάνει η συμφωνία με τους θεσμούς για φέτος.

Μέχρι σήμερα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο ίσχυε ο κανόνας «1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις». Όπως συμφωνήθηκε ο κανόνας αυτός σταδιακά θα χαλαρώσει υποχωρώντας στο «1-4» το 2017, στο «1-3» το 2018 κ.ο.κ. έως ότου φτάσει στο «1-1» το 2020.

Για το 2016 προκύπτει έτσι περιθώριο 3.000 προσλήψεων, ενώ περί τις 6.500 προσλήψεις εκκρεμούν από προηγούμενα χρόνια.

Συμφωνήθηκε, επίσης, να μην περιλαμβάνονται στον κανόνα οι προσλήψεις που προκύπτουν από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (περί τις 1.500), καθώς και εκείνες που προκύπτουν από εκπλήρωση κοινοτικών υποχρεώσεων της χώρας (π.χ. το ωράριο εργασίας των ιατρών να μην ξεπερνά τις 45 ώρες εβδομαδιαίως) και αφορούν κυρίως τους τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

Ο αριθμός των προσλήψεων είναι προφανώς εξαιρετικά χαμηλός, σε σχέση με το ύψος της ανεργίας. Είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό να ξεκινήσει η αποκατάσταση σοβαρών ζημιών που έχουν επιφέρει οι πολιτικές των τελευταίων ετών στη λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Ζητούμενο δεν είναι απλώς η επιστροφή της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης αλλά να έχει την κοινωνία όρθια στο πλάι της. Για τον λόγο αυτό απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση των δημόσιων δομών Υγείας και Παιδείας.