Χίος: Έγκριση πρόσληψης 6 ατόμων

Χίος: Έγκριση πρόσληψης 6 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών και συγκεκριμένα δύο ατόμων ειδικότητας ΔΕ Λουτρονόμων και δύο ατόμων ειδικότητας ΔΕ Γενικών καθηκόντων, λόγω ότι η επιχείρηση δε διαθέτει επιπλέον προσωπικό, να απασχοληθεί στο υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων και το παραπάνω προσωπικό είναι απαραίτητο για την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΗ