Δήμος Χανίων: Πρόσληψη 10 ατόμων

Δήμος Χανίων: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο δήμος Χανίων θα προχωρήσει σε προσλήψεις.

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας συνολικά 10 ατόμων ανακοινώνει ο δήμος Χανίων. Συγκεκριμένα, 2 οδηγών και 8 εργατών γενικών καθηκόντων.

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη